STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 078.999.8181 6.000.000đ 60 Đặt mua
2 Mobifone 0783.22.00.99 790.000đ 40 Đặt mua
3 Mobifone 0792.33.77.66 790.000đ 50 Đặt mua
4 Mobifone 0783.33.88.00 690.000đ 40 Đặt mua
5 Mobifone 0783.33.88.77 790.000đ 54 Đặt mua
6 Mobifone 0783.22.00.22 890.000đ 26 Đặt mua
7 Mobifone 0786.66.11.00 590.000đ 35 Đặt mua
8 Mobifone 0708.99.11.66 790.000đ 47 Đặt mua
9 Mobifone 0794.44.55.44 890.000đ 46 Đặt mua
10 Mobifone 0792.666.433 390.000đ 46 Đặt mua
11 Mobifone 0792.66.99.55 890.000đ 58 Đặt mua
12 Mobifone 0792.666.100 390.000đ 37 Đặt mua
13 Mobifone 0703.11.33.00 790.000đ 18 Đặt mua
14 Mobifone 0786.66.55.00 790.000đ 43 Đặt mua
15 Mobifone 0703.22.55.22 890.000đ 28 Đặt mua
16 Mobifone 0708.33.00.44 690.000đ 29 Đặt mua
17 Mobifone 0764.22.11.99 790.000đ 41 Đặt mua
18 Mobifone 0703.33.00.77 790.000đ 30 Đặt mua
19 Mobifone 0786.77.66.33 890.000đ 53 Đặt mua
20 Mobifone 0786.66.22.99 790.000đ 55 Đặt mua
21 Mobifone 0708.88.33.77 790.000đ 51 Đặt mua
22 Mobifone 0792.33.22.77 790.000đ 42 Đặt mua
23 Mobifone 0703.33.00.22 790.000đ 20 Đặt mua
24 Mobifone 0784.33.77.00 790.000đ 39 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim iTel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3