STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 0879.78.78.78 540.350.000đ 69 Đặt mua
2 iTelecom 0879.39.39.39 711.350.000đ 60 Đặt mua
3 iTelecom 0879.79.3333 270.350.000đ 52 Đặt mua
4 iTelecom 087.88888.79 79.000.000đ 71 Đặt mua
5 iTelecom 087.88888.39 59.000.000đ 67 Đặt mua
6 iTelecom 0877.397.928 810.000đ 60 Đặt mua
7 iTelecom 0877.871.345 840.000đ 50 Đặt mua
8 iTelecom 0876.543.818 910.000đ 50 Đặt mua
9 iTelecom 0879.617.456 840.000đ 53 Đặt mua
10 iTelecom 0876.543.998 910.000đ 59 Đặt mua
11 iTelecom 0876.70.6666 39.000.000đ 52 Đặt mua
12 iTelecom 0876.37.6666 42.000.000đ 55 Đặt mua
13 iTelecom 0876.658.286 910.000đ 56 Đặt mua
14 iTelecom 0876.544.279 910.000đ 52 Đặt mua
15 iTelecom 0876.658.168 910.000đ 55 Đặt mua
16 iTelecom 0876.656.268 910.000đ 54 Đặt mua
17 iTelecom 0878.456.456 38.000.000đ 53 Đặt mua
18 iTelecom 0878.382.818 910.000đ 53 Đặt mua
19 iTelecom 0876.94.5555 24.000.000đ 54 Đặt mua
20 iTelecom 0879.295.179 810.000đ 57 Đặt mua
21 iTelecom 0876.543.180 910.000đ 42 Đặt mua
22 iTelecom 0878.393.988 810.000đ 63 Đặt mua
23 iTelecom 0878.96.8888 139.000.000đ 70 Đặt mua
24 iTelecom 0876.20.6789 25.000.000đ 53 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim iTel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3