STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Gmobile 0598.1998.61 600.000đ 56 Đặt mua
2 Gmobile 0598.1999.63 630.000đ 59 Đặt mua
3 Gmobile 05.993.999.26 770.000đ 61 Đặt mua
4 Gmobile 0598.1998.11 600.000đ 51 Đặt mua
5 Gmobile 0598.1998.15 600.000đ 55 Đặt mua
6 Gmobile 05.993.999.53 770.000đ 61 Đặt mua
7 Gmobile 0598.1999.26 630.000đ 58 Đặt mua
8 Gmobile 0598.1998.57 600.000đ 61 Đặt mua
9 Gmobile 0598.1998.13 600.000đ 53 Đặt mua
10 Gmobile 05.993.999.48 770.000đ 65 Đặt mua
11 Gmobile 0598.1999.73 630.000đ 60 Đặt mua
12 Gmobile 0598.1999.69 770.000đ 65 Đặt mua
13 Gmobile 0598.1999.36 630.000đ 59 Đặt mua
14 Gmobile 05.993.999.76 770.000đ 66 Đặt mua
15 Gmobile 0598.1998.79 700.000đ 65 Đặt mua
16 Gmobile 0598.1998.35 600.000đ 57 Đặt mua
17 Gmobile 0598.1998.39 700.000đ 61 Đặt mua
18 Gmobile 0599.399.884 600.000đ 64 Đặt mua
19 Gmobile 0598.1999.28 630.000đ 60 Đặt mua
20 Gmobile 0598.1998.65 600.000đ 60 Đặt mua
21 Gmobile 0598.1998.37 600.000đ 59 Đặt mua
22 Gmobile 0598.1999.04 630.000đ 54 Đặt mua
23 Gmobile 0598.1998.32 600.000đ 54 Đặt mua
24 Gmobile 0598.1998.46 600.000đ 59 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim iTel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3