STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0983.333.111 85.000.000đ 32 Đặt mua
2 Viettel 0975.322222 250.000.000đ 34 Đặt mua
3 Viettel 0989.11.77.99 139.000.000đ 60 Đặt mua
4 Viettel 0868.776.377 490.000đ 59 Đặt mua
5 Viettel 0967.545.035 490.000đ 44 Đặt mua
6 Viettel 0375.214.086 390.000đ 36 Đặt mua
7 Viettel 0972.544.810 490.000đ 40 Đặt mua
8 Viettel 0332.406.439 390.000đ 34 Đặt mua
9 Viettel 0961.930.619 490.000đ 44 Đặt mua
10 Viettel 0978.078.723 490.000đ 51 Đặt mua
11 Viettel 0981.375.517 490.000đ 46 Đặt mua
12 Viettel 0971.605.644 490.000đ 42 Đặt mua
13 Viettel 0975.870.564 490.000đ 51 Đặt mua
14 Viettel 0398.235.435 390.000đ 42 Đặt mua
15 Viettel 0969.049.034 490.000đ 44 Đặt mua
16 Viettel 0332.509.209 390.000đ 33 Đặt mua
17 Viettel 0961.628.253 490.000đ 42 Đặt mua
18 Viettel 0962.820.157 490.000đ 40 Đặt mua
19 Viettel 0977.445.402 490.000đ 42 Đặt mua
20 Viettel 0964.467.827 490.000đ 53 Đặt mua
21 Viettel 0979.846.490 490.000đ 56 Đặt mua
22 Viettel 0989.428.875 490.000đ 60 Đặt mua
23 Viettel 0973.043.684 490.000đ 44 Đặt mua
24 Viettel 0983.136.253 490.000đ 40 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim iTel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3