STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 0877.011.668 700.000đ 44 Đặt mua
2 iTelecom 0876.37.8888 66.000.000đ 63 Đặt mua
3 iTelecom 0879.48.9899 750.000đ 71 Đặt mua
4 iTelecom 0879.68.5839 650.000đ 63 Đặt mua
5 iTelecom 0878.263.968 899.000đ 57 Đặt mua
6 iTelecom 0878.772.775 799.000đ 58 Đặt mua
7 iTelecom 0879.989.334 447.000đ 60 Đặt mua
8 iTelecom 0876.822.999 5.890.000đ 60 Đặt mua
9 iTelecom 0879.92.77.92 700.000đ 60 Đặt mua
10 iTelecom 0877.156.786 550.000đ 55 Đặt mua
11 iTelecom 0877.9944.54 750.000đ 57 Đặt mua
12 iTelecom 0878.72.72.80 550.000đ 49 Đặt mua
13 iTelecom 0879.47.6778 660.000đ 63 Đặt mua
14 iTelecom 0879.757.114 750.000đ 49 Đặt mua
15 iTelecom 0877.11.8182 750.000đ 43 Đặt mua
16 iTelecom 0879.3999.58 799.000đ 67 Đặt mua
17 iTelecom 0877.849.678 599.000đ 64 Đặt mua
18 iTelecom 0878.13.2010 910.000đ 30 Đặt mua
19 iTelecom 0879.682.652 650.000đ 53 Đặt mua
20 iTelecom 0877.11.9899 700.000đ 59 Đặt mua
21 iTelecom 0879.898.955 492.500đ 68 Đặt mua
22 iTelecom 0877.11.5335 2.500.000đ 40 Đặt mua
23 iTelecom 0877.626.118 799.000đ 46 Đặt mua
24 iTelecom 0878.03.5969 650.000đ 55 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim iTel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3