STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Gmobile 0995.242.699 840.000đ 55 Đặt mua
2 Gmobile 0598.1999.14 630.000đ 55 Đặt mua
3 Gmobile 0599.399.884 600.000đ 64 Đặt mua
4 Gmobile 0993.959.388 910.000đ 63 Đặt mua
5 Gmobile 0598.1999.74 630.000đ 61 Đặt mua
6 Gmobile 0598.1999.45 630.000đ 59 Đặt mua
7 Gmobile 0598.1998.24 600.000đ 55 Đặt mua
8 Gmobile 0993.679.768 770.000đ 64 Đặt mua
9 Gmobile 0598.1999.54 630.000đ 59 Đặt mua
10 Gmobile 05.993.999.31 770.000đ 57 Đặt mua
11 Gmobile 0598.1999.75 630.000đ 62 Đặt mua
12 Gmobile 0993.68.00.60 560.000đ 41 Đặt mua
13 Gmobile 0993.884.808 630.000đ 57 Đặt mua
14 Gmobile 0598.1999.30 630.000đ 53 Đặt mua
15 Gmobile 0993.680.199 630.000đ 54 Đặt mua
16 Gmobile 0993.898.066 630.000đ 58 Đặt mua
17 Gmobile 0993.68.02.66 600.000đ 49 Đặt mua
18 Gmobile 0993.900.966 1.100.000đ 51 Đặt mua
19 Gmobile 05.993.999.62 770.000đ 61 Đặt mua
20 Gmobile 0993.675.879 700.000đ 63 Đặt mua
21 Gmobile 0598.1998.37 600.000đ 59 Đặt mua
22 Gmobile 05.993.999.61 770.000đ 60 Đặt mua
23 Gmobile 09.93.95.97.87 700.000đ 66 Đặt mua
24 Gmobile 0598.1998.94 600.000đ 62 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim iTel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3