Sim iTel

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Gmobile 05.99999999 22.000.000.000 77 Đặt mua
2 Máy bàn 024.88888888 5.500.000.000 70 Đặt mua
3 Máy bàn 02.9999.99999 5.000.000.000 83 Đặt mua
4 Gmobile 0993.999999 4.550.000.000 75 Đặt mua
5 Gmobile 09.93.93.93.93 3.000.000.000 57 Đặt mua
6 Gmobile 099.3899999 2.250.000.000 74 Đặt mua
7 Gmobile 0598.999999 1.790.000.000 76 Đặt mua
8 Gmobile 0996.666.668 1.700.000.000 62 Đặt mua
9 Gmobile 0997.777.779 1.700.000.000 69 Đặt mua
10 Máy bàn 0292.7777777 1.250.000.000 62 Đặt mua
11 Gmobile 0993.686868 1.249.000.000 63 Đặt mua
12 Máy bàn 024.39999999 1.200.000.000 72 Đặt mua
13 Máy bàn 024.888.99999 1.200.000.000 75 Đặt mua
14 Máy bàn 02.88888.7777 1.200.000.000 70 Đặt mua
15 Máy bàn 02.88888.2222 1.200.000.000 50 Đặt mua
16 Máy bàn 028.7777.9999 1.200.000.000 74 Đặt mua
17 Máy bàn 024.7777.9999 1.200.000.000 70 Đặt mua
18 Gmobile 0995.777777 1.200.000.000 65 Đặt mua
19 Gmobile 09951.99999 1.200.000.000 69 Đặt mua
20 Gmobile 099.7898989 1.111.000.000 76 Đặt mua
21 Máy bàn 028.777.88888 1.000.000.000 71 Đặt mua
22 Máy bàn 028.7777.8888 1.000.000.000 70 Đặt mua
23 Máy bàn 024.777.88888 1.000.000.000 67 Đặt mua
24 Máy bàn 024.7777.8888 1.000.000.000 66 Đặt mua
25 Máy bàn 02.8888.98888 1.000.000.000 75 Đặt mua
26 Máy bàn 024.8888.6666 1.000.000.000 62 Đặt mua
27 Máy bàn 02.999999998 998.000.000 82 Đặt mua
28 Máy bàn 028.22.333333 950.000.000 32 Đặt mua
29 Máy bàn 024.22.333333 950.000.000 28 Đặt mua
30 Máy bàn 02.8888.18888 900.000.000 67 Đặt mua
31 Gmobile 0997.345678 880.000.000 58 Đặt mua
32 Gmobile 0995.68.68.68 800.000.000 65 Đặt mua
33 Máy bàn 02.8888.58888 750.000.000 71 Đặt mua
34 Gmobile 099.3499999 750.000.000 70 Đặt mua
35 Gmobile 0997.98.9999 699.000.000 78 Đặt mua
36 Máy bàn 023.77777777 600.000.000 61 Đặt mua
37 Gmobile 0997.77.88.99 600.000.000 73 Đặt mua
38 Gmobile 099.6666789 600.000.000 66 Đặt mua
39 Máy bàn 02.8888.78888 550.000.000 73 Đặt mua
40 Máy bàn 028.7777.6666 550.000.000 62 Đặt mua
41 Máy bàn 024.7777.6666 550.000.000 58 Đặt mua
42 Máy bàn 024.8888.7777 550.000.000 66 Đặt mua
43 Máy bàn 024.8883.8888 550.000.000 65 Đặt mua
44 Máy bàn 024.8885.8888 550.000.000 67 Đặt mua
45 Máy bàn 024.8886.8888 550.000.000 68 Đặt mua
46 Máy bàn 024.8889.8888 550.000.000 71 Đặt mua
47 Gmobile 0995.898989 486.000.000 74 Đặt mua
48 Máy bàn 024.8888.2222 450.000.000 46 Đặt mua
49 Máy bàn 024.8888.0000 450.000.000 38 Đặt mua
50 Máy bàn 024.888.28888 450.000.000 64 Đặt mua
51 Máy bàn 024.8881.8888 450.000.000 63 Đặt mua
52 Máy bàn 028.222.88888 450.000.000 56 Đặt mua
53 Gmobile 0993.789.789 450.000.000 69 Đặt mua
54 Gmobile 0997.789.789 450.000.000 73 Đặt mua
55 Gmobile 0993.778899 400.000.000 69 Đặt mua
56 Gmobile 0995.778899 400.000.000 71 Đặt mua
57 Gmobile 0593.393939 399.000.000 53 Đặt mua
58 Máy bàn 02.8888.48888 390.000.000 70 Đặt mua
59 Gmobile 0995.86.86.86 390.000.000 65 Đặt mua
60 Gmobile 05.999999.97 389.000.000 75 Đặt mua
61 Gmobile 0598.666.666 378.000.000 58 Đặt mua
62 Máy bàn 028.38.48.58.68 368.000.000 60 Đặt mua
63 Máy bàn 024.88886888 350.000.000 68 Đặt mua
64 Máy bàn 024.99997999 350.000.000 76 Đặt mua
65 Máy bàn 024.88888.999 350.000.000 73 Đặt mua
66 Máy bàn 024.8880.8888 350.000.000 62 Đặt mua
67 Máy bàn 024.8884.8888 350.000.000 66 Đặt mua
68 Máy bàn 024.8887.8888 350.000.000 69 Đặt mua
69 Gmobile 0997.989898 350.000.000 76 Đặt mua
70 Gmobile 0996.779.779 344.000.000 70 Đặt mua
71 Máy bàn 024.88883888 300.000.000 65 Đặt mua
72 Máy bàn 024.99995999 300.000.000 74 Đặt mua
73 Máy bàn 024.99991999 300.000.000 70 Đặt mua
74 Gmobile 0599.595959 299.000.000 65 Đặt mua
75 Gmobile 05.99989999 290.000.000 76 Đặt mua
76 Gmobile 0997.899.899 286.000.000 77 Đặt mua
77 Gmobile 0995.66.6789 280.000.000 65 Đặt mua
78 Gmobile 05.9992.9999 270.000.000 70 Đặt mua
79 Máy bàn 028999.88888 250.000.000 77 Đặt mua
80 Máy bàn 028.222.66666 250.000.000 46 Đặt mua
DMCA.com Protection Status