STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Gmobile 0599.266.330 560.000đ 43 Đặt mua
2 Gmobile 0997.270.239 560.000đ 48 Đặt mua
3 Gmobile 0995.538.239 560.000đ 53 Đặt mua
4 Gmobile 0995.538.378 560.000đ 57 Đặt mua
5 Gmobile 0993.191.494 560.000đ 49 Đặt mua
6 Gmobile 0995.73.0998 560.000đ 59 Đặt mua
7 Gmobile 0997.138.468 560.000đ 55 Đặt mua
8 Gmobile 0993.84.0968 560.000đ 56 Đặt mua
9 Gmobile 0997.38.60.39 560.000đ 54 Đặt mua
10 Gmobile 09973.4.06.16 560.000đ 45 Đặt mua
11 Gmobile 09973.4.06.18 560.000đ 47 Đặt mua
12 Gmobile 09973.4.06.19 560.000đ 48 Đặt mua
13 Gmobile 09973.4.06.20 560.000đ 40 Đặt mua
14 Gmobile 09973.4.06.21 560.000đ 41 Đặt mua
15 Gmobile 0997.340.622 560.000đ 42 Đặt mua
16 Gmobile 0997.340.623 560.000đ 43 Đặt mua
17 Gmobile 0997.340.624 560.000đ 44 Đặt mua
18 Gmobile 0997.340.626 560.000đ 46 Đặt mua
19 Gmobile 0997.340.627 560.000đ 47 Đặt mua
20 Gmobile 0997.340.633 560.000đ 44 Đặt mua
21 Gmobile 0997.340.634 560.000đ 45 Đặt mua
22 Gmobile 0997.340.637 560.000đ 48 Đặt mua
23 Gmobile 0997.340.639 560.000đ 50 Đặt mua
24 Gmobile 0997.340.640 560.000đ 42 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim iTel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3