Sim iTel

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Gmobile 0994.323.886 489.000 52 Đặt mua
2 Gmobile 0997.383.575 489.000 56 Đặt mua
3 Gmobile 0997.383.227 489.000 50 Đặt mua
4 Gmobile 0997.627.647 489.000 57 Đặt mua
5 Gmobile 0993.17.13.18 489.000 42 Đặt mua
6 Gmobile 0993.171.471 489.000 42 Đặt mua
7 Gmobile 0996.217.886 489.000 56 Đặt mua
8 Gmobile 0996.822.117 489.000 45 Đặt mua
9 Gmobile 0995.200.569 490.000 45 Đặt mua
10 Gmobile 0995.200.656 490.000 42 Đặt mua
11 Gmobile 0995.200.717 490.000 40 Đặt mua
12 Gmobile 0995.200.768 490.000 46 Đặt mua
13 Gmobile 0995.041.068 490.000 42 Đặt mua
14 Gmobile 0993.142.599 490.000 51 Đặt mua
15 Gmobile 0995.200.229 490.000 38 Đặt mua
16 Gmobile 0995.201.039 490.000 38 Đặt mua
17 Gmobile 0993.142.778 490.000 50 Đặt mua
18 Gmobile 0993.166.020 490.000 36 Đặt mua
19 Gmobile 0993.166.590 490.000 48 Đặt mua
20 Gmobile 0996.95.1960 490.000 54 Đặt mua
21 Gmobile 0996.95.1961 490.000 55 Đặt mua
22 Gmobile 0996.95.1962 490.000 56 Đặt mua
23 Gmobile 0996.95.1963 490.000 57 Đặt mua
24 Gmobile 0996.95.1966 490.000 60 Đặt mua