STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Máy bàn 028.2235.2233 2.830.000đ 32 Đặt mua
2 Máy bàn 024.22.177077 2.520.000đ 39 Đặt mua
3 Máy bàn 024.6683.5252 2.630.000đ 43 Đặt mua
4 Máy bàn 024.6670.6868 2.630.000đ 53 Đặt mua
5 Máy bàn 028.22.077077 2.940.000đ 42 Đặt mua
6 Máy bàn 024.2236.1999 2.630.000đ 47 Đặt mua
7 Máy bàn 028.6652.4141 2.830.000đ 39 Đặt mua
8 Máy bàn 024.2217.3322 2.630.000đ 28 Đặt mua
9 Máy bàn 028.2231.0044 2.830.000đ 26 Đặt mua
10 Máy bàn 028.2210.3344 2.830.000đ 29 Đặt mua
11 Máy bàn 024.2217.0077 2.630.000đ 32 Đặt mua
12 Máy bàn 028.2210.6161 2.830.000đ 29 Đặt mua
13 Máy bàn 024.2262.1888 2.630.000đ 43 Đặt mua
14 Máy bàn 028.2213.8333 2.830.000đ 35 Đặt mua
15 Máy bàn 024.2284.0333 2.630.000đ 31 Đặt mua
16 Máy bàn 028.2215.0033 2.830.000đ 26 Đặt mua
17 Máy bàn 028.6651.6969 2.830.000đ 58 Đặt mua
18 Máy bàn 024.6293.0099 2.630.000đ 44 Đặt mua
19 Máy bàn 028.2262.8383 2.830.000đ 44 Đặt mua
20 Máy bàn 024.2265.6888 2.630.000đ 51 Đặt mua
21 Máy bàn 028.2214.0246 2.830.000đ 31 Đặt mua
22 Máy bàn 024.6659.8585 2.630.000đ 58 Đặt mua
23 Máy bàn 028.2228.7999 2.830.000đ 58 Đặt mua
24 Máy bàn 028.2203.2200 2.830.000đ 21 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim iTel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3