STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Máy bàn 024.2247.9777 2.630.000đ 51 Đặt mua
2 Máy bàn 024.6295.5666 2.630.000đ 51 Đặt mua
3 Máy bàn 028.6656.3666 2.830.000đ 54 Đặt mua
4 Máy bàn 024.2241.3131 2.630.000đ 23 Đặt mua
5 Máy bàn 028.22346494 2.720.000đ 44 Đặt mua
6 Máy bàn 028.6659.3399 2.830.000đ 60 Đặt mua
7 Máy bàn 028.2206.8989 2.830.000đ 54 Đặt mua
8 Máy bàn 024.6652.5665 980.000đ 47 Đặt mua
9 Máy bàn 024.6270.8686 2.630.000đ 49 Đặt mua
10 Máy bàn 024.6294.4567 2.630.000đ 49 Đặt mua
11 Máy bàn 024.6259.0606 2.630.000đ 40 Đặt mua
12 Máy bàn 024.66.834444 2.740.000đ 45 Đặt mua
13 Máy bàn 024.2323.5522 2.630.000đ 30 Đặt mua
14 Máy bàn 028.2261.1357 2.830.000đ 37 Đặt mua
15 Máy bàn 028.22.237237 2.940.000đ 38 Đặt mua
16 Máy bàn 024.6673.5678 2.630.000đ 54 Đặt mua
17 Máy bàn 024.2216.1234 2.630.000đ 27 Đặt mua
18 Máy bàn 024.6673.2323 2.630.000đ 38 Đặt mua
19 Máy bàn 028.2230.1144 2.830.000đ 27 Đặt mua
20 Máy bàn 028.62.723333 2.940.000đ 39 Đặt mua
21 Máy bàn 028.22300600 2.720.000đ 23 Đặt mua
22 Máy bàn 028.2207.3000 2.830.000đ 24 Đặt mua
23 Máy bàn 028.2269.8181 2.830.000đ 47 Đặt mua
24 Máy bàn 024.2240.0404 2.630.000đ 22 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim iTel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3