STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 07.77777777 45.000.000.000đ 63 Đặt mua
2 Mobifone 07.99999999 25.000.000.000đ 79 Đặt mua
3 Mobifone 0936.999999 7.900.000.000đ 72 Đặt mua
4 Mobifone 09.08.08.08.08 5.000.000.000đ 41 Đặt mua
5 Mobifone 07.89.89.89.89 4.500.000.000đ 75 Đặt mua
6 Mobifone 079.3456789 3.900.000.000đ 58 Đặt mua
7 Mobifone 07777.99999 3.500.000.000đ 73 Đặt mua
8 Mobifone 0939.333333 3.000.000.000đ 39 Đặt mua
9 Mobifone 09.03.555555 2.680.000.000đ 42 Đặt mua
10 Mobifone 0938.68.68.68 2.660.000.000đ 62 Đặt mua
11 Mobifone 093.2345678 2.500.000.000đ 47 Đặt mua
12 Mobifone 09.3333.6789 2.380.000.000đ 51 Đặt mua
13 Mobifone 09.31.31.31.31 2.000.350.000đ 25 Đặt mua
14 Mobifone 09.0123.6789 2.000.350.000đ 45 Đặt mua
15 Mobifone 090.999999.0 2.000.000.000đ 63 Đặt mua
16 Mobifone 0909.23.4567 2.000.000.000đ 45 Đặt mua
17 Mobifone 089.888.9999 1.999.200.000đ 77 Đặt mua
18 Mobifone 07.04.04.04.04 1.999.000.000đ 23 Đặt mua
19 Mobifone 09.3333.7777 1.900.000.000đ 49 Đặt mua
20 Mobifone 090.999.8888 1.890.000.000đ 68 Đặt mua
21 Mobifone 0938.79.79.79 1.680.000.000đ 68 Đặt mua
22 Mobifone 0939.888.999 1.666.000.000đ 72 Đặt mua
23 Mobifone 09023.99999 1.650.000.000đ 59 Đặt mua
24 Mobifone 0902.79.79.79 1.579.200.000đ 59 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim iTel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3