STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 092.186.7777 105.000.000đ 54 Đặt mua
2 Vietnamobile 0584.858.268 980.000đ 54 Đặt mua
3 Vietnamobile 0586.50.1981 980.000đ 43 Đặt mua
4 Vietnamobile 0585.304.168 630.000đ 40 Đặt mua
5 Vietnamobile 0925.337.303 560.000đ 35 Đặt mua
6 Vietnamobile 0587.88.1989 1.250.000đ 63 Đặt mua
7 Vietnamobile 0587.845.168 630.000đ 52 Đặt mua
8 Vietnamobile 0564.10.2008 980.000đ 26 Đặt mua
9 Vietnamobile 0584.86.26.86 700.000đ 53 Đặt mua
10 Vietnamobile 0563.466.499 630.000đ 52 Đặt mua
11 Vietnamobile 0567.411.566 600.000đ 41 Đặt mua
12 Vietnamobile 0567.72.0168 630.000đ 42 Đặt mua
13 Vietnamobile 0586.565.767 700.000đ 55 Đặt mua
14 Vietnamobile 0583.39.22.39 980.000đ 44 Đặt mua
15 Vietnamobile 0587.767.568 770.000đ 59 Đặt mua
16 Vietnamobile 058.3838.968 770.000đ 58 Đặt mua
17 Vietnamobile 0585.788.579 700.000đ 62 Đặt mua
18 Vietnamobile 0585.7733.68 700.000đ 52 Đặt mua
19 Vietnamobile 0586.882.838 630.000đ 56 Đặt mua
20 Vietnamobile 0566.38.35.39 630.000đ 48 Đặt mua
21 Vietnamobile 0583.89.4979 840.000đ 62 Đặt mua
22 Vietnamobile 0566.36.8186 630.000đ 49 Đặt mua
23 Vietnamobile 0589.38.1981 1.100.000đ 52 Đặt mua
24 Vietnamobile 0583.89.89.87 600.000đ 65 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim iTel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3