STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0888.553.281 354.000đ 48 Đặt mua
2 Vinaphone 0947.30.02.91 368.000đ 35 Đặt mua
3 Vinaphone 0949.30.02.97 368.000đ 43 Đặt mua
4 Vinaphone 0947.31.06.94 368.000đ 43 Đặt mua
5 Vinaphone 0946.31.06.98 368.000đ 46 Đặt mua
6 Vinaphone 0948.30.02.84 368.000đ 38 Đặt mua
7 Vinaphone 0949.31.09.84 368.000đ 47 Đặt mua
8 Vinaphone 0949.30.02.84 368.000đ 39 Đặt mua
9 Vinaphone 0946.31.06.87 368.000đ 44 Đặt mua
10 Vinaphone 0949.31.06.94 368.000đ 45 Đặt mua
11 Vinaphone 0948.29.02.74 368.000đ 45 Đặt mua
12 Vinaphone 0941.31.04.82 368.000đ 32 Đặt mua
13 Vinaphone 0944.31.06.95 368.000đ 41 Đặt mua
14 Vinaphone 0942.31.09.83 368.000đ 39 Đặt mua
15 Vinaphone 0942.30.02.90 368.000đ 29 Đặt mua
16 Vinaphone 0944.30.02.93 368.000đ 34 Đặt mua
17 Vinaphone 0942.31.04.80 368.000đ 31 Đặt mua
18 Vinaphone 0944.31.04.97 368.000đ 41 Đặt mua
19 Vinaphone 0941.29.02.75 368.000đ 39 Đặt mua
20 Vinaphone 0942.31.06.97 368.000đ 41 Đặt mua
21 Vinaphone 0848.31.02.86 368.000đ 40 Đặt mua
22 Vinaphone 0849.31.02.86 368.000đ 41 Đặt mua
23 Vinaphone 0846.31.02.86 368.000đ 38 Đặt mua
24 Vinaphone 0849.30.02.90 368.000đ 35 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim iTel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3