Sim Kép 2

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0898.87.4455 1.000.000 58 Đặt mua
2 Mobifone 089.887.5544 1.000.000 58 Đặt mua
3 Mobifone 0898.87.9944 800.000 66 Đặt mua
4 Mobifone 0898.87.3322 800.000 50 Đặt mua
5 Mobifone 0898.87.5500 1.000.000 50 Đặt mua
6 Mobifone 0898.87.4499 1.000.000 66 Đặt mua
7 Mobifone 0898.86.8877 1.500.000 69 Đặt mua
8 Mobifone 0898.87.0033 800.000 46 Đặt mua
9 Mobifone 0898.87.3399 5.800.000 64 Đặt mua
10 Mobifone 0898.87.3300 800.000 46 Đặt mua
11 Mobifone 0898.87.0022 800.000 44 Đặt mua
12 Mobifone 0898.87.6600 1.000.000 52 Đặt mua
13 Mobifone 089.887.5577 1.000.000 64 Đặt mua
14 Mobifone 089.887.5566 1.700.000 62 Đặt mua
15 Mobifone 0898.87.0077 1.000.000 54 Đặt mua
16 Mobifone 089.887.5599 1.800.000 68 Đặt mua
17 Mobifone 0898.87.4433 1.000.000 54 Đặt mua
18 Mobifone 0898.87.2277 1.000.000 58 Đặt mua
19 Mobifone 0898.87.2244 1.000.000 52 Đặt mua
20 Mobifone 089.887.8800 1.000.000 56 Đặt mua
21 Mobifone 0898.87.2200 800.000 44 Đặt mua
22 Mobifone 0898.87.3344 800.000 54 Đặt mua
23 Mobifone 0898.87.3311 800.000 48 Đặt mua
24 Mobifone 0898.87.4422 1.000.000 52 Đặt mua