Sim Kép 2

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0797.17.2299 1.200.000 53 Đặt mua
2 Mobifone 0707.75.3377 1.200.000 46 Đặt mua
3 Mobifone 089.887.5566 1.700.000 62 Đặt mua
4 Mobifone 0708.64.8899 1.300.000 59 Đặt mua
5 Mobifone 079.858.8877 1.000.000 67 Đặt mua
6 Mobifone 07.69.69.6600 1.500.000 49 Đặt mua
7 Mobifone 0707.76.5588 1.300.000 53 Đặt mua
8 Mobifone 0789.92.2277 1.100.000 53 Đặt mua
9 Mobifone 078.345.3344 1.100.000 41 Đặt mua
10 Mobifone 079.345.4499 1.050.000 54 Đặt mua
11 Mobifone 0789.92.3355 1.100.000 51 Đặt mua
12 Mobifone 07.6969.6644 1.800.000 57 Đặt mua
13 Mobifone 079.345.4477 1.300.000 50 Đặt mua
14 Mobifone 0783.68.5588 2.000.000 58 Đặt mua
15 Mobifone 07.9779.3355 1.500.000 55 Đặt mua
16 Mobifone 0789.91.4466 1.150.000 54 Đặt mua
17 Mobifone 079.345.9977 1.300.000 60 Đặt mua
18 Mobifone 079.789.7755 1.300.000 64 Đặt mua
19 Mobifone 0769.72.7711 1.000.000 47 Đặt mua
20 Mobifone 0703.26.6699 1.850.000 48 Đặt mua
21 Mobifone 0789.91.2288 1.700.000 54 Đặt mua
22 Mobifone 0768.68.3377 1.700.000 55 Đặt mua
23 Mobifone 0703.17.6699 1.000.000 48 Đặt mua
24 Mobifone 0784.58.88.33 1.200.000 54 Đặt mua