Sim Kép 2

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 079.885.5566 2.900.000 59 Đặt mua
2 Mobifone 07.8989.2233 2.050.000 51 Đặt mua
3 Viettel 09.7117.6600 4.000.000 37 Đặt mua
4 Mobifone 07.8989.1122 2.050.000 47 Đặt mua
5 Mobifone 07.9779.5577 2.100.000 63 Đặt mua
6 Mobifone 0783.68.5588 2.000.000 58 Đặt mua
7 Viettel 097.123.6600 4.000.000 34 Đặt mua
8 Viettel 0971.60.6600 4.000.000 35 Đặt mua
9 Mobifone 0797.71.11.77 3.500.000 47 Đặt mua
10 Mobifone 079.789.5566 2.500.000 62 Đặt mua
11 Viettel 098.123.7722 4.000.000 41 Đặt mua
12 Mobifone 07.6868.2255 2.250.000 49 Đặt mua
13 Mobifone 07.9779.9955 2.310.000 67 Đặt mua
14 Mobifone 0784.33.7733 3.500.000 45 Đặt mua
15 Mobifone 079.444.1144 4.000.000 38 Đặt mua
16 Mobifone 07.9779.2299 2.600.000 61 Đặt mua
17 Viettel 0981.72.7722 4.000.000 45 Đặt mua
18 Mobifone 0798.58.8855 3.500.000 63 Đặt mua
19 Mobifone 076.567.5577 2.300.000 55 Đặt mua
20 Viettel 0961.17.7722 4.000.000 42 Đặt mua
21 Mobifone 07.69.69.11.88 2.200.000 55 Đặt mua
22 Mobifone 07.89.89.00.44 2.500.000 49 Đặt mua
23 Mobifone 07.6969.99.00 2.000.000 55 Đặt mua
24 Viettel 0971.20.2200 3.800.000 23 Đặt mua