Sim Kép 2

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 079.379.7799 10.500.000 67 Đặt mua
2 Vinaphone 0912.71.7799 20.000.000 52 Đặt mua
3 Viettel 0979.31.7799 20.000.000 61 Đặt mua
4 Vinaphone 09.1313.7788 16.000.000 47 Đặt mua
5 Vinaphone 0886.9999.11 12.600.000 60 Đặt mua
6 Vinaphone 09.1616.8833 12.000.000 45 Đặt mua
7 Vinaphone 0888.5555.11 18.000.000 46 Đặt mua
8 Vinaphone 0822.6666.77 13.800.000 50 Đặt mua
9 Vinaphone 0833.22.66.22 13.800.000 34 Đặt mua
10 Vinaphone 0843.9999.88 13.800.000 67 Đặt mua
11 Vinaphone 082.888.55.88 13.600.000 60 Đặt mua
12 Vinaphone 0828.99.66.99 11.000.000 66 Đặt mua
13 Vinaphone 0823.9999.88 13.800.000 65 Đặt mua
14 Vinaphone 0833.22.77.22 13.500.000 36 Đặt mua
15 Vinaphone 0857.88.99.88 13.800.000 70 Đặt mua
16 Vinaphone 0858.99.33.99 13.800.000 63 Đặt mua
17 Vinaphone 0858.99.00.99 13.800.000 57 Đặt mua
18 Vinaphone 0839.33.88.33 13.800.000 48 Đặt mua
19 Vinaphone 0858.99.66.99 13.800.000 69 Đặt mua
20 Vinaphone 0858.99.44.99 13.800.000 65 Đặt mua
21 Vinaphone 0833.22.55.22 13.200.000 32 Đặt mua
22 Mobifone 0937.0000.55 14.200.000 29 Đặt mua
23 Mobifone 0931.2222.00 15.200.000 21 Đặt mua
24 Mobifone 0937.1777.88 13.500.000 57 Đặt mua
25 Mobifone 0797.86.88.99 12.000.000 71 Đặt mua
26 Mobifone 07.68.68.77.99 15.000.000 67 Đặt mua
27 Mobifone 0931.2222.11 15.200.000 23 Đặt mua
28 Mobifone 07.68.68.33.99 15.000.000 59 Đặt mua
29 Mobifone 0931.5555.00 15.200.000 33 Đặt mua
30 Mobifone 09.333.111.55 12.000.000 31 Đặt mua
31 Mobifone 0789.5555.22 11.000.000 48 Đặt mua
32 Mobifone 0799.5555.88 20.000.000 61 Đặt mua
33 Mobifone 0789.5555.33 11.000.000 50 Đặt mua
34 Mobifone 0899.68.7799 12.000.000 72 Đặt mua
35 Mobifone 0793.99.22.99 11.000.000 59 Đặt mua
36 Mobifone 0789.5555.11 11.000.000 46 Đặt mua
37 Mobifone 0796.99.22.99 11.000.000 62 Đặt mua
38 Mobifone 0774.99.88.99 20.000.000 70 Đặt mua
39 Mobifone 0774.99.77.99 13.000.000 68 Đặt mua
40 Mobifone 0794.99.88.99 20.000.000 72 Đặt mua
41 Mobifone 0762.99.77.99 20.000.000 65 Đặt mua
42 Mobifone 0764.99.88.99 20.000.000 69 Đặt mua
43 Mobifone 0794.99.66.99 18.000.000 68 Đặt mua
44 Mobifone 0907.5555.11 15.000.000 38 Đặt mua
45 Mobifone 0907.23.8899 15.000.000 55 Đặt mua
46 Mobifone 0775.99.77.99 20.000.000 69 Đặt mua
47 Mobifone 07.8687.8899 13.000.000 70 Đặt mua
48 Mobifone 0775.88.22.88 12.000.000 55 Đặt mua
49 Mobifone 0786.99.66.99 19.000.000 69 Đặt mua
50 Mobifone 0786.88.77.88 18.000.000 67 Đặt mua
51 Mobifone 0783.88.55.88 12.000.000 60 Đặt mua
52 Mobifone 0702.99.77.99 20.000.000 59 Đặt mua
53 Mobifone 0763.99.77.99 20.000.000 66 Đặt mua
54 Mobifone 0799.8888.22 10.000.000 61 Đặt mua
55 Mobifone 0785.99.00.99 13.000.000 56 Đặt mua
56 Mobifone 0798.9999.22 11.000.000 64 Đặt mua
57 Mobifone 0784.66.99.66 11.000.000 61 Đặt mua
58 Mobifone 0778.99.66.99 20.000.000 70 Đặt mua
59 Mobifone 0773.9999.22 12.000.000 57 Đặt mua
60 Mobifone 0798.66.55.66 10.000.000 58 Đặt mua
61 Mobifone 0797.66.00.66 10.000.000 47 Đặt mua
62 Mobifone 0708.66.77.66 10.000.000 53 Đặt mua
63 Mobifone 07.99.77.55.77 13.000.000 63 Đặt mua
64 Mobifone 0764.7777.99 20.000.000 63 Đặt mua
65 Mobifone 0768.99.44.99 11.000.000 65 Đặt mua
66 Mobifone 0797.66.22.66 11.000.000 51 Đặt mua
67 Vinaphone 0814.88.44.88 11.000.000 53 Đặt mua
68 Mobifone 0797.55.66.55 10.000.000 55 Đặt mua
69 Mobifone 0794.77.99.77 10.000.000 66 Đặt mua
70 Vinaphone 0822.8888.55 10.000.000 54 Đặt mua
71 Mobifone 07.88.77.22.77 13.000.000 55 Đặt mua
72 Mobifone 0784.88.33.88 11.000.000 57 Đặt mua
73 Mobifone 0708.79.8899 11.000.000 65 Đặt mua
74 Mobifone 0797.55.99.55 10.000.000 61 Đặt mua
75 Mobifone 0767.66.22.66 11.000.000 48 Đặt mua
76 Mobifone 07.99.77.11.77 10.000.000 55 Đặt mua
77 Mobifone 0708.66.22.66 10.000.000 43 Đặt mua
78 Mobifone 0797.5555.66 13.000.000 55 Đặt mua
79 Mobifone 0763.77.99.77 10.000.000 62 Đặt mua
80 Mobifone 0767.6666.33 11.000.000 50 Đặt mua