Sim Kép 2

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 078.357.7755 850.000 54 Đặt mua
2 Mobifone 0708.84.6699 1.300.000 57 Đặt mua
3 Mobifone 0764.25.9922 1.000.000 46 Đặt mua
4 Viettel 097.115.6655 4.500.000 45 Đặt mua
5 Viettel 097.123.2200 3.800.000 26 Đặt mua
6 Mobifone 0783.53.6611 650.000 40 Đặt mua
7 Mobifone 0707.79.3377 1.200.000 50 Đặt mua
8 Mobifone 07.69.69.6611 1.500.000 51 Đặt mua
9 Mobifone 0784.11.5511 2.300.000 33 Đặt mua
10 Mobifone 0784.33.7733 3.500.000 45 Đặt mua
11 Mobifone 0708.64.2277 750.000 43 Đặt mua
12 Mobifone 0786.67.6699 1.250.000 64 Đặt mua
13 Mobifone 0765.59.1199 1.100.000 52 Đặt mua
14 Mobifone 0789.92.0066 950.000 47 Đặt mua
15 Mobifone 0765.59.5599 3.500.000 60 Đặt mua
16 Mobifone 079.868.2266 1.200.000 54 Đặt mua
17 Mobifone 0708.31.5588 1.300.000 45 Đặt mua
18 Mobifone 0784.58.88.00 950.000 48 Đặt mua
19 Mobifone 0783.57.6677 1.000.000 56 Đặt mua
20 Mobifone 0708.69.1177 850.000 46 Đặt mua
21 Viettel 0971.42.2244 3.800.000 35 Đặt mua
22 Mobifone 0797.39.7722 1.000.000 53 Đặt mua
23 Mobifone 07.0440.5588 1.300.000 41 Đặt mua
24 Mobifone 0708.64.7788 1.000.000 55 Đặt mua
25 Mobifone 0703.23.5588 1.700.000 41 Đặt mua
26 Mobifone 07.9779.9955 2.310.000 67 Đặt mua
27 Mobifone 0789.86.4499 1.200.000 64 Đặt mua
28 Mobifone 0703.32.0099 850.000 33 Đặt mua
29 Mobifone 0898.87.1100 1.000.000 42 Đặt mua
30 Mobifone 07.6868.3355 1.900.000 51 Đặt mua
31 Mobifone 07.9779.3355 1.500.000 55 Đặt mua
32 Mobifone 079.345.9911 950.000 48 Đặt mua
33 Mobifone 0707.78.5599 1.200.000 57 Đặt mua
34 Mobifone 079.345.2299 2.100.000 50 Đặt mua
35 Mobifone 0708.65.2299 750.000 48 Đặt mua
36 Mobifone 07.9779.1188 1.750.000 57 Đặt mua
37 Mobifone 079.789.9911 1.500.000 60 Đặt mua
38 Mobifone 0708.65.5599 1.200.000 54 Đặt mua
39 Mobifone 0783.53.6600 850.000 38 Đặt mua
40 Mobifone 0789.92.4466 1.000.000 55 Đặt mua
41 Mobifone 0765.69.1188 850.000 51 Đặt mua
42 Mobifone 089.887.8800 1.000.000 56 Đặt mua
43 Mobifone 0708.92.1177 800.000 42 Đặt mua
44 Mobifone 0703.92.4455 1.000.000 39 Đặt mua
45 Mobifone 0798.68.1133 850.000 46 Đặt mua
46 Mobifone 07.69.69.11.88 2.200.000 55 Đặt mua
47 Mobifone 078.345.0066 1.250.000 39 Đặt mua
48 Mobifone 0789.91.0066 950.000 46 Đặt mua
49 Viettel 09.8118.0011 5.700.000 29 Đặt mua
50 Mobifone 079.345.3344 1.100.000 42 Đặt mua
51 Mobifone 0798.18.1122 1.050.000 39 Đặt mua
52 Mobifone 0898.87.3311 800.000 48 Đặt mua
53 Mobifone 0798.18.6677 800.000 59 Đặt mua
54 Mobifone 0898.86.8877 1.500.000 69 Đặt mua
55 Mobifone 0789.86.4488 900.000 62 Đặt mua
56 Mobifone 0798.18.3355 850.000 49 Đặt mua
57 Mobifone 07.0440.6677 1.300.000 41 Đặt mua
58 Mobifone 0798.18.0011 750.000 35 Đặt mua
59 Mobifone 078.357.77.88 1.200.000 60 Đặt mua
60 Mobifone 0707.79.5577 1.600.000 54 Đặt mua
61 Viettel 0961.60.6600 4.000.000 34 Đặt mua
62 Mobifone 079.868.2277 1.200.000 56 Đặt mua
63 Mobifone 0783.53.7766 850.000 52 Đặt mua
64 Mobifone 07.9779.9911 2.450.000 59 Đặt mua
65 Mobifone 079.345.9977 1.300.000 60 Đặt mua
66 Mobifone 0798.58.1133 950.000 45 Đặt mua
67 Mobifone 0707.79.3366 2.200.000 48 Đặt mua
68 Mobifone 07.6969.9922 1.800.000 59 Đặt mua
69 Mobifone 0769.72.7711 1.000.000 47 Đặt mua
70 Mobifone 0776.98.9922 1.200.000 59 Đặt mua
71 Mobifone 0898.87.4422 1.000.000 52 Đặt mua
72 Mobifone 079.789.9900 3.200.000 58 Đặt mua
73 Mobifone 0793.45.4488 900.000 52 Đặt mua
74 Mobifone 0789.86.3344 1.100.000 52 Đặt mua
75 Mobifone 07.8989.1155 1.800.000 53 Đặt mua
76 Mobifone 0708.92.6677 800.000 52 Đặt mua
77 Mobifone 0768.68.3377 1.700.000 55 Đặt mua
78 Mobifone 0707.79.1166 1.700.000 44 Đặt mua
79 Mobifone 0798.68.2233 1.000.000 48 Đặt mua
80 Mobifone 0703.26.5588 1.100.000 44 Đặt mua