Sim Kép 2

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Gmobile 0996.2222.66 9.950.000 44 Đặt mua
2 Gmobile 0994.88.33.88 16.800.000 60 Đặt mua
3 Gmobile 0997.55.99.55 13.200.000 63 Đặt mua
4 Gmobile 0996.99.6699 237.000.000 72 Đặt mua
5 Gmobile 0995.99.8899 116.000.000 75 Đặt mua
6 Gmobile 0996.77.2277 10.500.000 56 Đặt mua
7 Gmobile 0995.6666.99 22.000.000 65 Đặt mua
8 Gmobile 0993.55.99.55 13.200.000 59 Đặt mua
9 Gmobile 09966.09977 11.000.000 62 Đặt mua
10 Gmobile 0997.33.99.33 16.800.000 55 Đặt mua
11 Gmobile 0598.79.33.66 1.610.000 56 Đặt mua
12 Gmobile 0996.77.3377 10.500.000 58 Đặt mua
13 Gmobile 0996.77.5577 10.500.000 62 Đặt mua
14 Gmobile 0993.68.8899 23.700.000 69 Đặt mua
15 Gmobile 0598.64.5522 1.610.000 46 Đặt mua
16 Gmobile 0995.99.5599 145.000.000 69 Đặt mua
17 Gmobile 0995.33.99.33 16.800.000 53 Đặt mua
18 Gmobile 0995.33.66.33 13.200.000 47 Đặt mua
19 Gmobile 0994.667.766 10.000.000 60 Đặt mua
20 Gmobile 0996.09.66.99 4.950.000 63 Đặt mua
21 Gmobile 0598.63.8877 1.610.000 61 Đặt mua
22 Gmobile 0593.51.11.33 920.000 31 Đặt mua
23 Gmobile 0995.33.88.33 15.900.000 51 Đặt mua
24 Gmobile 0598.78.33.88 2.060.000 59 Đặt mua