Sim Kép 2

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0926.0000.55 6.650.000 27 Đặt mua
2 Vietnamobile 0926.22.00.22 6.650.000 25 Đặt mua
3 Vietnamobile 0928.00.33.00 5.650.000 25 Đặt mua
4 Vietnamobile 0928.00.11.00 5.650.000 21 Đặt mua
5 Vietnamobile 0926.00.22.00 5.150.000 21 Đặt mua
6 Vietnamobile 0926.61.44.99 840.000 50 Đặt mua
7 Vietnamobile 0926.65.00.77 629.000 42 Đặt mua
8 Vietnamobile 0926.63.11.55 629.000 38 Đặt mua
9 Vietnamobile 0926.64.00.88 629.000 43 Đặt mua
10 Vietnamobile 0926.63.00.33 594.000 32 Đặt mua
11 Vietnamobile 0926.63.44.77 740.000 48 Đặt mua
12 Vietnamobile 0926.65.11.77 740.000 44 Đặt mua
13 Vietnamobile 0926.65.00.33 629.000 34 Đặt mua
14 Vietnamobile 0926.63.00.66 740.000 38 Đặt mua
15 Vietnamobile 0926.0000.33 6.650.000 23 Đặt mua
16 Vietnamobile 0926.65.33.77 840.000 48 Đặt mua
17 Vietnamobile 0926.63.55.77 740.000 50 Đặt mua
18 Vietnamobile 0926.64.11.99 840.000 47 Đặt mua
19 Vietnamobile 0928.84.55.33 560.000 47 Đặt mua
20 Vietnamobile 0929.3333.99 78.500.000 50 Đặt mua
21 Vietnamobile 0922.86.77.33 769.000 47 Đặt mua
22 Vietnamobile 0923.8.555.77 1.281.500 51 Đặt mua
23 Vietnamobile 0927.25.3355 769.000 41 Đặt mua
24 Vietnamobile 0923.83.7733 769.000 45 Đặt mua