Sim Kép 2

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0915.99.9988 95.000.000 67 Đặt mua
2 Vinaphone 091797.8899 30.000.000 67 Đặt mua
3 Vinaphone 0913.898899 99.000.000 64 Đặt mua
4 Vinaphone 0888.22.2299 55.000.000 50 Đặt mua
5 Vinaphone 0919.66.3366 99.000.000 49 Đặt mua
6 Vinaphone 0913.77.7799 179.000.000 59 Đặt mua
7 Vinaphone 0912.71.7799 20.000.000 52 Đặt mua
8 Vinaphone 0812.04.33.00 699.000 21 Đặt mua
9 Vinaphone 0855.56.3377 890.000 49 Đặt mua
10 Vinaphone 0817.51.0022 699.000 26 Đặt mua
11 Vinaphone 0814.41.2288 1.490.000 38 Đặt mua
12 Vinaphone 0815.95.00.77 699.000 42 Đặt mua
13 Vinaphone 08.3663.9966 3.190.000 56 Đặt mua
14 Vinaphone 0916.16.5522 6.550.000 37 Đặt mua
15 Vinaphone 0944.08.6600 1.290.000 37 Đặt mua
16 Vinaphone 0946.30.4488 1.490.000 46 Đặt mua
17 Vinaphone 0816.62.0011 699.000 25 Đặt mua
18 Vinaphone 0817.31.7766 699.000 46 Đặt mua
19 Vinaphone 0812.08.8877 890.000 49 Đặt mua
20 Vinaphone 0826.40.3377 699.000 40 Đặt mua
21 Vinaphone 0857.1111.66 4.950.000 36 Đặt mua
22 Vinaphone 0835.23.55.33 699.000 37 Đặt mua
23 Vinaphone 0833.32.1155 890.000 31 Đặt mua
24 Vinaphone 0914.92.1144 1.190.000 35 Đặt mua