Sim Kép 2

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0708.92.6699 1.200.000 56 Đặt mua
2 Mobifone 0703.16.6677 1.000.000 43 Đặt mua
3 Mobifone 0797.17.1166 850.000 45 Đặt mua
4 Mobifone 079.444.1144 4.000.000 38 Đặt mua
5 Mobifone 0798.86.8877 1.500.000 68 Đặt mua
6 Mobifone 0898.87.3311 800.000 48 Đặt mua
7 Mobifone 07.6969.9955 1.500.000 65 Đặt mua
8 Mobifone 0708.92.5577 800.000 50 Đặt mua
9 Mobifone 0708.31.5588 1.300.000 45 Đặt mua
10 Mobifone 0708.65.1177 750.000 42 Đặt mua
11 Mobifone 0789.86.2277 1.200.000 56 Đặt mua
12 Mobifone 0707.75.3377 1.200.000 46 Đặt mua
13 Mobifone 07.9779.4466 950.000 59 Đặt mua
14 Mobifone 079.789.9900 3.200.000 58 Đặt mua
15 Mobifone 0789.92.4488 1.100.000 59 Đặt mua
16 Mobifone 0789.92.2255 1.200.000 49 Đặt mua
17 Mobifone 0789.86.1133 950.000 46 Đặt mua
18 Mobifone 07.9779.9911 2.450.000 59 Đặt mua
19 Mobifone 0708.92.0099 850.000 44 Đặt mua
20 Mobifone 0789.86.1188 1.200.000 56 Đặt mua
21 Viettel 096.123.0077 5.700.000 35 Đặt mua
22 Mobifone 0708.64.8899 1.300.000 59 Đặt mua
23 Mobifone 078.345.0088 1.300.000 43 Đặt mua
24 Mobifone 0797.39.7755 1.000.000 59 Đặt mua
25 Mobifone 0798.18.3377 800.000 53 Đặt mua
26 Mobifone 0789.92.4466 1.000.000 55 Đặt mua
27 Mobifone 078.345.0066 1.250.000 39 Đặt mua
28 Viettel 0971.42.2244 3.800.000 35 Đặt mua
29 Mobifone 078.345.4477 1.300.000 49 Đặt mua
30 Mobifone 079.789.99.66 3.600.000 70 Đặt mua
31 Mobifone 0704.45.0099 850.000 38 Đặt mua
32 Viettel 0981.52.5522 4.000.000 39 Đặt mua
33 Viettel 098.123.7722 4.000.000 41 Đặt mua
34 Viettel 096.123.6600 4.000.000 33 Đặt mua
35 Mobifone 0789.91.4477 1.200.000 56 Đặt mua
36 Mobifone 079.345.55.77 1.500.000 52 Đặt mua
37 Mobifone 07.9779.7755 1.800.000 63 Đặt mua
38 Mobifone 0798.18.2233 800.000 43 Đặt mua
39 Mobifone 0708.65.5588 1.200.000 52 Đặt mua
40 Mobifone 07.9779.4455 1.300.000 57 Đặt mua
41 Mobifone 089.887.8800 1.000.000 56 Đặt mua
42 Mobifone 0798.18.0077 850.000 47 Đặt mua
43 Mobifone 0708.69.5577 850.000 54 Đặt mua
44 Mobifone 0708.69.3366 850.000 48 Đặt mua
45 Mobifone 07.69.69.6611 1.500.000 51 Đặt mua
46 Mobifone 07.9779.2299 2.600.000 61 Đặt mua
47 Mobifone 0797.17.1133 900.000 39 Đặt mua
48 Mobifone 07.9779.8877 1.700.000 69 Đặt mua
49 Mobifone 0797.17.3344 850.000 45 Đặt mua
50 Mobifone 079.345.4466 1.300.000 48 Đặt mua
51 Mobifone 0784.58.5533 1.000.000 48 Đặt mua
52 Mobifone 0789.92.4499 1.000.000 61 Đặt mua
53 Mobifone 0789.92.0088 1.200.000 51 Đặt mua
54 Mobifone 0708.65.0077 750.000 40 Đặt mua
55 Mobifone 07.69.69.66.55 1.800.000 59 Đặt mua
56 Mobifone 07.6969.9922 1.800.000 59 Đặt mua
57 Mobifone 0789.92.0066 950.000 47 Đặt mua
58 Mobifone 0898.87.4422 1.000.000 52 Đặt mua
59 Mobifone 0798.18.5577 850.000 57 Đặt mua
60 Mobifone 0783.53.6677 1.000.000 52 Đặt mua
61 Mobifone 0765.67.5599 1.200.000 59 Đặt mua
62 Mobifone 0798.58.8855 3.500.000 63 Đặt mua
63 Mobifone 0789.91.0066 950.000 46 Đặt mua
64 Mobifone 0707.74.5599 1.000.000 53 Đặt mua
65 Mobifone 0789.91.2277 850.000 52 Đặt mua
66 Mobifone 0783.53.7766 850.000 52 Đặt mua
67 Mobifone 0708.65.1166 750.000 40 Đặt mua
68 Mobifone 0703.97.8899 2.500.000 60 Đặt mua
69 Mobifone 07.9779.9955 2.310.000 67 Đặt mua
70 Mobifone 079.345.9922 1.100.000 50 Đặt mua
71 Mobifone 079.345.8855 1.200.000 54 Đặt mua
72 Mobifone 078.345.2299 1.700.000 49 Đặt mua
73 Mobifone 07.6868.1177 2.000.000 51 Đặt mua
74 Viettel 0981.72.7722 4.000.000 45 Đặt mua
75 Mobifone 0783.53.5577 900.000 50 Đặt mua
76 Mobifone 0708.92.5599 850.000 54 Đặt mua
77 Mobifone 089.887.4400 1.000.000 48 Đặt mua
78 Mobifone 07978.999.55 1.500.000 68 Đặt mua
79 Mobifone 0798.18.5566 850.000 55 Đặt mua
80 Mobifone 0703.32.0077 800.000 29 Đặt mua