Sim Kép 2

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0798.18.4455 850.000 51 Đặt mua
2 Mobifone 0797.37.9966 1.300.000 63 Đặt mua
3 Mobifone 07.0440.5599 1.300.000 43 Đặt mua
4 Viettel 0961.17.7722 4.000.000 42 Đặt mua
5 Mobifone 0707.74.6699 1.700.000 55 Đặt mua
6 Mobifone 0703.17.6677 800.000 44 Đặt mua
7 Mobifone 089.887.5599 1.800.000 68 Đặt mua
8 Mobifone 07.6969.99.00 2.000.000 55 Đặt mua
9 Mobifone 0767.78.6699 1.650.000 65 Đặt mua
10 Mobifone 0708.92.5599 850.000 54 Đặt mua
11 Mobifone 0798.58.3344 750.000 51 Đặt mua
12 Mobifone 0798.18.0066 850.000 45 Đặt mua
13 Mobifone 07.69.69.6600 1.500.000 49 Đặt mua
14 Mobifone 0783.57.5522 900.000 44 Đặt mua
15 Mobifone 07.8989.0022 1.900.000 45 Đặt mua
16 Mobifone 0798.68.3366 1.200.000 56 Đặt mua
17 Mobifone 0784.39.7788 1.000.000 61 Đặt mua
18 Mobifone 0898.87.2211 800.000 46 Đặt mua
19 Mobifone 0798.85.8855 3.800.000 63 Đặt mua
20 Mobifone 0798.18.0011 750.000 35 Đặt mua
21 Mobifone 0797.39.3344 850.000 49 Đặt mua
22 Mobifone 0708.31.3377 800.000 39 Đặt mua
23 Mobifone 0789.92.0077 1.000.000 49 Đặt mua
24 Mobifone 0708.65.0077 750.000 40 Đặt mua