Sim Kép 2

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0868.24.2255 390.000 42 Đặt mua
2 Viettel 0868.24.8844 390.000 52 Đặt mua
3 Viettel 0869.58.3355 390.000 52 Đặt mua
4 Viettel 0869.59.0066 390.000 49 Đặt mua
5 Viettel 0869.59.2255 390.000 51 Đặt mua
6 Viettel 0869.61.9900 390.000 48 Đặt mua
7 Viettel 0869.61.9955 390.000 58 Đặt mua
8 Viettel 0869.62.0033 390.000 37 Đặt mua
9 Viettel 0869.79.3355 390.000 55 Đặt mua
10 Viettel 0869.80.1155 390.000 43 Đặt mua
11 Viettel 0869.81.0022 390.000 36 Đặt mua
12 Viettel 0869.81.3366 390.000 50 Đặt mua
13 Viettel 0869.83.5533 390.000 50 Đặt mua
14 Viettel 0869.85.0066 390.000 48 Đặt mua
15 Viettel 0867.10.0022 390.000 26 Đặt mua
16 Viettel 0868.52.1199 390.000 49 Đặt mua
17 Viettel 0868.52.4411 390.000 39 Đặt mua
18 Viettel 0868.67.7755 390.000 59 Đặt mua
19 Viettel 0868.69.1177 390.000 53 Đặt mua
20 Viettel 0868.79.2200 390.000 42 Đặt mua
21 Viettel 0868.79.3322 390.000 48 Đặt mua
22 Viettel 0868.79.8855 390.000 64 Đặt mua
23 Viettel 0868.79.9922 390.000 60 Đặt mua
24 Viettel 0868.80.0077 390.000 44 Đặt mua