Sim Kép 2

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0333.33.3366 570.000.000 33 Đặt mua
2 Viettel 0979.777799 500.000.000 71 Đặt mua
3 Mobifone 0909.99.3399 399.000.000 60 Đặt mua
4 Vinaphone 08888888.33 389.000.000 62 Đặt mua
5 Viettel 09.666666.33 368.000.000 51 Đặt mua
6 Vinaphone 0848.88.8899 300.000.000 70 Đặt mua
7 Viettel 0972.998899 299.000.000 70 Đặt mua
8 Viettel 0976.998899 268.000.000 74 Đặt mua
9 Viettel 0988.99.33.99 255.000.000 67 Đặt mua
10 Viettel 03.77777799 250.000.000 63 Đặt mua
11 Mobifone 0898.88.99.88 242.000.000 75 Đặt mua
12 Gmobile 0996.99.6699 237.000.000 72 Đặt mua
13 Gmobile 05.999999.77 210.000.000 73 Đặt mua
14 Viettel 0961.66.6699 205.000.000 58 Đặt mua
15 Viettel 03333333.22 200.000.000 25 Đặt mua
16 Viettel 0977.99.33.99 199.000.000 65 Đặt mua
17 Viettel 0977.99.33.99 199.000.000 65 Đặt mua
18 Viettel 09.8989.5599 199.000.000 71 Đặt mua
19 Vinaphone 0833.99.7799 194.609.000 64 Đặt mua
20 Mobifone 0907.99.77.99 190.000.000 66 Đặt mua
21 Viettel 0966.99.0099 189.000.000 57 Đặt mua
22 Vinaphone 0828.888899 188.000.000 68 Đặt mua
23 Vinaphone 0828.88.8899 188.000.000 68 Đặt mua
24 Viettel 0962.22.2299 180.000.000 43 Đặt mua
25 Vinaphone 0913.77.7799 179.000.000 59 Đặt mua
26 Vinaphone 0913.77.7799 179.000.000 59 Đặt mua
27 Viettel 0988.68.8899 179.000.000 73 Đặt mua
28 Vinaphone 0855.55.5599 175.000.000 56 Đặt mua
29 Vinaphone 0914.998899 173.000.000 66 Đặt mua
30 Vinaphone 0911.998899 162.209.000 63 Đặt mua
31 Vinaphone 0848.88.8800 160.000.000 52 Đặt mua
32 Vinaphone 0848.88.8822 160.000.000 56 Đặt mua
33 Mobifone 0788.88.9988 155.000.000 73 Đặt mua
34 Vinaphone 091.7.99.77.99 151.409.000 67 Đặt mua
35 Viettel 0968.3333.88 151.000.000 51 Đặt mua
36 Viettel 0985.997799 151.000.000 72 Đặt mua
37 Viettel 0985.99.77.99 151.000.000 72 Đặt mua
38 Mobifone 07.79.7777.99 150.000.000 69 Đặt mua
39 Viettel 0988.999966 150.000.000 73 Đặt mua
40 Vinaphone 094.7888899 150.000.000 70 Đặt mua
41 Vinaphone 0886.8888.99 148.000.000 72 Đặt mua
42 Mobifone 089.66666.99 148.000.000 65 Đặt mua
43 Viettel 0989.33.3388 145.000.000 54 Đặt mua
44 Gmobile 0995.99.5599 145.000.000 69 Đặt mua
45 Mobifone 0938.7777.99 144.209.000 66 Đặt mua
46 Viettel 0976.7777.99 144.209.000 68 Đặt mua
47 iTelecom 087.88888.99 139.000.000 73 Đặt mua
48 Mobifone 0779.99.8899 139.000.000 75 Đặt mua
49 Mobifone 0903.22.2299 139.000.000 38 Đặt mua
50 Mobifone 0903.2222.99 139.000.000 38 Đặt mua
51 Vinaphone 0828.889988 135.000.000 68 Đặt mua
52 Vinaphone 0828.88.9988 135.000.000 68 Đặt mua
53 Viettel 0979.99.9933 135.000.000 67 Đặt mua
54 Viettel 0979.99.9933 135.000.000 67 Đặt mua
55 Vinaphone 0916.11.1166 135.000.000 32 Đặt mua
56 Vinaphone 0815.998899 134.000.000 66 Đặt mua
57 Vinaphone 0815.99.8899 134.000.000 66 Đặt mua
58 Mobifone 0936.88.33.88 129.000.000 56 Đặt mua
59 Mobifone 0936.88.33.88 129.000.000 56 Đặt mua
60 Vietnamobile 0929.88.99.88 126.000.000 70 Đặt mua
61 Mobifone 0932.99.77.99 126.000.000 64 Đặt mua
62 Viettel 0984.88.99.88 125.000.000 71 Đặt mua
63 Viettel 0981.7777.99 124.000.000 64 Đặt mua
64 Viettel 098818.8899 120.000.000 68 Đặt mua
65 Mobifone 0778.88.9988 119.000.000 72 Đặt mua
66 Mobifone 079.66666.99 119.000.000 64 Đặt mua
67 Mobifone 0899.899.988 118.000.000 77 Đặt mua
68 Gmobile 0995.99.8899 116.000.000 75 Đặt mua
69 Viettel 0988.66.11.66 111.000.000 51 Đặt mua
70 Viettel 03777777.22 111.000.000 49 Đặt mua
71 Viettel 0981.99.9988 111.000.000 70 Đặt mua
72 Viettel 09.6969.8899 110.000.000 73 Đặt mua
73 Viettel 0988.28.8899 109.000.000 69 Đặt mua
74 Viettel 0988.288899 109.000.000 69 Đặt mua
75 Mobifone 0902.5555.66 106.000.000 43 Đặt mua
76 Mobifone 0932.6666.99 105.000.000 56 Đặt mua
77 Mobifone 093.52.888.44 104.759.000 51 Đặt mua
78 Vietnamobile 0585.58.8855 103.409.000 57 Đặt mua
79 Mobifone 0936.66.6655 99.600.000 52 Đặt mua
80 Mobifone 07.6699.7799 99.500.000 69 Đặt mua
DMCA.com Protection Status