Sim Kép 3

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0334.99.00.33 440.000 34 Đặt mua
2 Viettel 0334.99.22.00 440.000 32 Đặt mua
3 Viettel 0334.99.55.44 440.000 46 Đặt mua
4 Viettel 0334.88.22.00 440.000 30 Đặt mua
5 Viettel 0334.88.55.00 440.000 36 Đặt mua
6 Viettel 0334.88.77.11 440.000 42 Đặt mua
7 Viettel 0334.77.11.00 440.000 26 Đặt mua
8 Viettel 0334.77.11.44 440.000 34 Đặt mua
9 Viettel 0334.77.44.22 440.000 36 Đặt mua
10 Viettel 0334.77.55.22 440.000 38 Đặt mua
11 Viettel 0334.77.55.44 440.000 42 Đặt mua
12 Viettel 0334.66.22.00 440.000 26 Đặt mua
13 Viettel 0334.66.99.44 440.000 48 Đặt mua
14 Viettel 0334.00.66.44 440.000 30 Đặt mua
15 Viettel 0334.55.44.00 440.000 28 Đặt mua
16 Viettel 0334.22.66.44 440.000 34 Đặt mua
17 Viettel 0334.22.77.44 440.000 36 Đặt mua
18 Viettel 0334.22.99.44 440.000 40 Đặt mua
19 Viettel 0334.33.77.11 440.000 32 Đặt mua
20 Mobifone 0778.55.66.00 734.000 44 Đặt mua
21 Mobifone 0779.44.77.22 734.000 49 Đặt mua
22 Mobifone 0768.44.00.33 734.000 35 Đặt mua
23 Viettel 0352.55.77.44 790.000 42 Đặt mua
24 Viettel 0349.22.55.44 790.000 38 Đặt mua