Sim Lục Quý 0 Đầu Số 03

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 07.68.68.68.74 5.500.000 60 Đặt mua
2 Viettel 09.7117.0011 5.700.000 27 Đặt mua
3 Viettel 096.123.2277 5.700.000 39 Đặt mua
4 Mobifone 07.68.68.68.32 7.900.000 54 Đặt mua
5 Mobifone 078.666.999.1 5.800.000 61 Đặt mua
6 Viettel 097.123.0202 7.900.000 26 Đặt mua
7 Mobifone 0767.789.678 5.500.000 65 Đặt mua
8 Mobifone 07.6767.6363 6.300.000 51 Đặt mua
9 Mobifone 07.68.68.68.47 5.500.000 60 Đặt mua
10 Mobifone 0798.86.9696 5.500.000 68 Đặt mua
11 Viettel 0961.01.0011 5.700.000 19 Đặt mua
12 Mobifone 078.34567.39 8.800.000 52 Đặt mua
13 Mobifone 07.68.68.68.17 5.000.000 57 Đặt mua
14 Mobifone 079.888.999.3 6.500.000 70 Đặt mua
15 Mobifone 07.9999.2882 5.800.000 63 Đặt mua
16 Mobifone 077.679.8668 6.550.000 64 Đặt mua
17 Mobifone 07.85.85.85.66 8.800.000 58 Đặt mua
18 Mobifone 07.67.67.67.75 5.600.000 58 Đặt mua
19 Viettel 096.123.0011 5.700.000 23 Đặt mua
20 Viettel 09.8118.0202 7.900.000 31 Đặt mua
21 Viettel 0961.07.0077 5.700.000 37 Đặt mua
22 Mobifone 079.888.555.8 5.900.000 63 Đặt mua
23 Viettel 09.8118.0077 5.700.000 41 Đặt mua
24 Mobifone 07.67.67.67.52 6.800.000 53 Đặt mua