Sim Lục Quý 0 Đầu Số 03

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 0878.300.300 20.000.000 29 Đặt mua
2 iTelecom 0878.800.800 20.000.000 39 Đặt mua
3 iTelecom 0878.500.500 20.000.000 33 Đặt mua
4 iTelecom 0878.600.600 20.000.000 35 Đặt mua
5 iTelecom 0874.66.43.66 587.000 50 Đặt mua
6 iTelecom 087.468.72.72 587.000 51 Đặt mua
7 iTelecom 087.468.75.75 587.000 57 Đặt mua
8 iTelecom 0874.66.5553 419.000 49 Đặt mua
9 iTelecom 0877.987.568 789.000 65 Đặt mua
10 iTelecom 0877.10.12.99 559.000 44 Đặt mua
11 iTelecom 0879.756.916 629.000 58 Đặt mua
12 iTelecom 0878.22.4334 2.240.000 41 Đặt mua
13 iTelecom 08788.3333.2 1.790.000 45 Đặt mua
14 iTelecom 0877.685.879 789.000 65 Đặt mua
15 iTelecom 0878.682.818 740.000 56 Đặt mua
16 iTelecom 0878.24.2014 629.000 36 Đặt mua
17 iTelecom 0879.28.9090 559.000 52 Đặt mua
18 iTelecom 0878.72.72.47 440.000 52 Đặt mua
19 iTelecom 0878.788.009 540.000 55 Đặt mua
20 iTelecom 0879.468.910 830.000 52 Đặt mua
21 iTelecom 0877.897.998 1.700.000 72 Đặt mua
22 iTelecom 08.7979.5511 594.000 52 Đặt mua
23 iTelecom 0879.399.788 980.000 68 Đặt mua
24 iTelecom 0878.262.123 699.000 39 Đặt mua