Sim Lục Quý 0 Đầu Số 03

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Máy bàn 024.22.06.06.06 20.000.000 28 Đặt mua
2 Máy bàn 028.22311711 2.720.000 28 Đặt mua
3 Máy bàn 024.6682.5111 2.630.000 36 Đặt mua
4 Máy bàn 028.62787470 2.720.000 51 Đặt mua
5 Máy bàn 028.6679.2444 2.830.000 52 Đặt mua
6 Máy bàn 024.6682.8222 2.630.000 42 Đặt mua
7 Máy bàn 024.2233.1357 2.630.000 32 Đặt mua
8 Máy bàn 028.6658.4333 2.830.000 48 Đặt mua
9 Máy bàn 028.6681.6622 2.830.000 47 Đặt mua
10 Máy bàn 028.2266.7070 2.830.000 40 Đặt mua
11 Máy bàn 028.2236.9966 2.830.000 53 Đặt mua
12 Máy bàn 028.2207.5353 2.830.000 37 Đặt mua
13 Máy bàn 028.2269.0404 2.830.000 37 Đặt mua
14 Máy bàn 028.2238.1155 2.830.000 37 Đặt mua
15 Máy bàn 028.2245.8484 2.830.000 47 Đặt mua
16 Máy bàn 024.2216.5544 2.630.000 35 Đặt mua
17 Máy bàn 028.2246.1616 2.830.000 38 Đặt mua
18 Máy bàn 024.2204.9988 2.630.000 48 Đặt mua
19 Máy bàn 024.2264.3535 2.630.000 36 Đặt mua
20 Máy bàn 028.6680.8811 2.830.000 48 Đặt mua
21 Máy bàn 028.2228.5888 2.830.000 53 Đặt mua
22 Máy bàn 024.6660.9333 2.630.000 42 Đặt mua
23 Máy bàn 024.2216.3322 2.630.000 27 Đặt mua
24 Máy bàn 028.22383430 2.720.000 35 Đặt mua