Sim Lục Quý 0 Đầu Số 05

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 079.777.2233 5.800.000 47 Đặt mua
2 Mobifone 07.68.68.68.04 5.000.000 53 Đặt mua
3 Viettel 097.123.0202 7.900.000 26 Đặt mua
4 Viettel 09.6116.5050 6.400.000 33 Đặt mua
5 Viettel 09.7117.8822 5.200.000 45 Đặt mua
6 Mobifone 07.9779.1991 5.800.000 59 Đặt mua
7 Mobifone 079997.9669 5.800.000 71 Đặt mua
8 Mobifone 07.68.68.68.17 5.000.000 57 Đặt mua
9 Mobifone 07.67.67.67.15 9.000.000 52 Đặt mua
10 Mobifone 07.68.68.68.41 5.500.000 54 Đặt mua
11 Mobifone 078.333.8866 7.900.000 52 Đặt mua
12 Mobifone 07.68.68.68.94 5.500.000 62 Đặt mua
13 Mobifone 078.666.999.1 5.800.000 61 Đặt mua
14 Viettel 096.111.4141 6.400.000 28 Đặt mua
15 Mobifone 079.777.111.7 5.800.000 47 Đặt mua
16 Mobifone 07.67.67.67.75 5.600.000 58 Đặt mua
17 Mobifone 07.67.67.67.23 7.500.000 51 Đặt mua
18 Mobifone 0898.883.777 9.000.000 65 Đặt mua
19 Viettel 09.7117.0011 5.700.000 27 Đặt mua
20 Viettel 09.8118.0077 5.700.000 41 Đặt mua
21 Viettel 09.7117.2525 7.900.000 39 Đặt mua
22 Viettel 097.111.4141 6.400.000 29 Đặt mua
23 Vinaphone 0915.77.00.55 7.500.000 39 Đặt mua
24 Mobifone 070.888.2828 7.500.000 51 Đặt mua