Sim Lục Quý 0 Đầu Số 05

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 0878.600.600 20.000.000 35 Đặt mua
2 iTelecom 0878.800.800 20.000.000 39 Đặt mua
3 iTelecom 0878.500.500 20.000.000 33 Đặt mua
4 iTelecom 0878.300.300 20.000.000 29 Đặt mua
5 iTelecom 087.468.75.75 587.000 57 Đặt mua
6 iTelecom 087.468.72.72 587.000 51 Đặt mua
7 iTelecom 0874.66.5553 419.000 49 Đặt mua
8 iTelecom 0874.66.43.66 587.000 50 Đặt mua
9 iTelecom 0877.04.09.85 482.000 48 Đặt mua
10 iTelecom 0879.890.699 456.000 65 Đặt mua
11 iTelecom 0876.899.268 789.000 63 Đặt mua
12 iTelecom 0879.989.943 456.000 66 Đặt mua
13 iTelecom 0879.68.0676 671.000 57 Đặt mua
14 iTelecom 0878.22.1661 2.084.000 41 Đặt mua
15 iTelecom 0877.04.05.78 482.000 46 Đặt mua
16 iTelecom 0878.273.599 440.000 58 Đặt mua
17 iTelecom 0879.934.779 559.000 63 Đặt mua
18 iTelecom 0877.992.988 559.000 67 Đặt mua
19 iTelecom 0877.02.8585 850.000 50 Đặt mua
20 iTelecom 087.999.4494 534.000 63 Đặt mua
21 iTelecom 0877.322.289 440.000 48 Đặt mua
22 iTelecom 0879.44.1699 540.000 57 Đặt mua
23 iTelecom 0877.9911.53 559.000 50 Đặt mua
24 iTelecom 0879.35.9599 594.000 64 Đặt mua