Sim Lục Quý 0 Đầu Số 08

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0869.579.818 1.300.000 61 Đặt mua
2 Mobifone 078.666.5885 1.600.000 59 Đặt mua
3 Mobifone 0789.91.5959 1.550.000 62 Đặt mua
4 Mobifone 0703.32.1177 1.000.000 31 Đặt mua
5 Mobifone 079.739.3535 1.200.000 51 Đặt mua
6 Mobifone 0707.79.3377 1.200.000 50 Đặt mua
7 Mobifone 0784.11.5959 1.200.000 49 Đặt mua
8 Mobifone 078.333.2525 1.600.000 38 Đặt mua
9 Mobifone 0708.31.5858 1.150.000 45 Đặt mua
10 Mobifone 078.345.5757 1.700.000 51 Đặt mua
11 Mobifone 070.333.7887 1.200.000 46 Đặt mua
12 Mobifone 0707.76.5757 1.190.000 51 Đặt mua
13 Mobifone 079.444.9898 1.500.000 62 Đặt mua
14 Mobifone 079.868.2277 1.200.000 56 Đặt mua
15 Mobifone 079.444.222.4 1.700.000 38 Đặt mua
16 Mobifone 0767.04.1991 1.000.000 44 Đặt mua
17 Mobifone 070.333.0202 1.500.000 20 Đặt mua
18 Mobifone 0708.65.2288 1.300.000 46 Đặt mua
19 Mobifone 079.888.5050 1.500.000 50 Đặt mua
20 Mobifone 07.6556.6969 2.000.000 59 Đặt mua
21 Mobifone 0703.32.1212 1.050.000 21 Đặt mua
22 Mobifone 0792.55.5757 2.000.000 52 Đặt mua
23 Mobifone 0797.17.2828 1.700.000 51 Đặt mua
24 Mobifone 07.69.69.69.51 2.000.000 58 Đặt mua