Sim Lục Quý 0 Đầu Số 08

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0783.45.6565 1.600.000 49 Đặt mua
2 Mobifone 07.68.68.68.14 5.500.000 54 Đặt mua
3 Mobifone 07.85.85.61.61 2.900.000 47 Đặt mua
4 Mobifone 0792.33.8787 1.200.000 54 Đặt mua
5 Mobifone 0708.65.0077 750.000 40 Đặt mua
6 Mobifone 0708.65.6996 1.200.000 56 Đặt mua
7 Mobifone 0792.666.044 950.000 44 Đặt mua
8 Mobifone 078.368.4040 1.150.000 40 Đặt mua
9 Mobifone 0708.33.77.55 2.250.000 45 Đặt mua
10 Mobifone 079.345.3300 900.000 34 Đặt mua
11 Mobifone 078.345.6776 4.550.000 53 Đặt mua
12 Mobifone 070.333.4242 1.300.000 28 Đặt mua
13 Mobifone 0783.22.00.33 2.300.000 28 Đặt mua
14 Mobifone 078.666.222.5 2.150.000 44 Đặt mua
15 Mobifone 0898.87.0220 800.000 44 Đặt mua
16 Mobifone 078.999.777.3 1.890.000 66 Đặt mua
17 Mobifone 078.333.111.2 1.900.000 29 Đặt mua
18 Mobifone 0792.666.544 950.000 49 Đặt mua
19 Viettel 097.123.0505 7.300.000 32 Đặt mua
20 Mobifone 0792.56.7575 1.150.000 53 Đặt mua
21 Mobifone 078.999.1515 1.200.000 54 Đặt mua
22 Mobifone 07.8989.6776 1.500.000 67 Đặt mua
23 Mobifone 07.85.85.69.96 1.500.000 63 Đặt mua
24 Mobifone 079.444.3434 2.200.000 42 Đặt mua