Sim Lục Quý 0 Đầu Số 08

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0794.44.22.77 790.000 46 Đặt mua
2 Mobifone 0783.33.55.22 790.000 38 Đặt mua
3 Mobifone 0703.33.66.44 690.000 36 Đặt mua
4 Mobifone 0703.11.66.55 790.000 34 Đặt mua
5 Mobifone 0708.33.22.00 790.000 25 Đặt mua
6 Mobifone 0786.66.22.00 590.000 37 Đặt mua
7 Mobifone 0786.66.11.44 790.000 43 Đặt mua
8 Mobifone 0708.99.11.77 790.000 49 Đặt mua
9 Mobifone 0708.99.44.77 790.000 55 Đặt mua
10 Mobifone 0703.22.99.00 790.000 32 Đặt mua
11 Mobifone 0794.44.22.00 790.000 32 Đặt mua
12 Mobifone 0797.77.88.33 890.000 59 Đặt mua
13 Mobifone 0786.66.00.11 790.000 35 Đặt mua
14 Mobifone 0703.22.66.33 790.000 32 Đặt mua
15 Mobifone 0786.66.99.22 790.000 55 Đặt mua
16 Mobifone 0786.66.33.11 790.000 41 Đặt mua
17 Mobifone 0703.33.77.11 790.000 32 Đặt mua
18 Mobifone 0783.33.22.55 790.000 38 Đặt mua
19 Mobifone 0703.33.55.00 690.000 26 Đặt mua
20 Mobifone 0703.11.99.55 790.000 40 Đặt mua
21 Mobifone 0708.33.11.22 790.000 27 Đặt mua
22 Mobifone 0786.77.66.11 790.000 49 Đặt mua
23 Mobifone 0703.22.11.55 790.000 26 Đặt mua
24 Mobifone 0797.77.88.22 890.000 57 Đặt mua