Sim Lục Quý 0 Đầu Số 08

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0856.00.3333 35.000.000 31 Đặt mua
2 Vinaphone 0829.81.9999 120.000.000 64 Đặt mua
3 Vinaphone 0915.77.00.55 7.500.000 39 Đặt mua
4 Vinaphone 0912.777.999 899.000.000 60 Đặt mua
5 Vinaphone 0919.884.888 71.000.000 63 Đặt mua
6 Vinaphone 09.1234.8555 39.000.000 42 Đặt mua
7 Vinaphone 09191.33333 500.000.000 35 Đặt mua
8 Vinaphone 09.1994.6789 188.000.000 62 Đặt mua
9 Vinaphone 0947.11.8888 286.000.000 54 Đặt mua
10 Vinaphone 091.8822666 79.000.000 48 Đặt mua
11 Vinaphone 0919.81.89.89 65.000.000 62 Đặt mua
12 Vinaphone 0915.155.999 110.000.000 53 Đặt mua
13 Vinaphone 0919.88888.9 468.000.000 68 Đặt mua
14 Vinaphone 0916.277.999 79.000.000 59 Đặt mua
15 Vinaphone 0917.111.888 222.000.000 44 Đặt mua
16 Vinaphone 09122.99999 2.222.000.000 59 Đặt mua
17 Vinaphone 0916.08.9999 388.000.000 60 Đặt mua
18 Vinaphone 0915.37.9999 399.000.000 61 Đặt mua
19 Vinaphone 091797.8899 30.000.000 67 Đặt mua
20 Vinaphone 08122.88888 555.000.000 53 Đặt mua
21 Vinaphone 0919.224.666 26.000.000 45 Đặt mua
22 Vinaphone 0913.121999 93.000.000 44 Đặt mua
23 Vinaphone 0919.07.08.09 98.000.000 43 Đặt mua
24 Vinaphone 0913.779.779 399.000.000 59 Đặt mua