Sim Lục Quý 0 Đầu Số 09

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 0878.300.300 20.000.000 29 Đặt mua
2 iTelecom 0878.800.800 20.000.000 39 Đặt mua
3 iTelecom 0878.600.600 20.000.000 35 Đặt mua
4 iTelecom 0878.500.500 20.000.000 33 Đặt mua
5 iTelecom 087.468.72.72 587.000 51 Đặt mua
6 iTelecom 087.468.75.75 587.000 57 Đặt mua
7 iTelecom 0874.66.43.66 587.000 50 Đặt mua
8 iTelecom 0874.66.5553 419.000 49 Đặt mua
9 iTelecom 0879.83.22.68 640.000 53 Đặt mua
10 iTelecom 0877.687.079 789.000 59 Đặt mua
11 iTelecom 08.7777.8810 1.250.000 53 Đặt mua
12 iTelecom 0878.5555.68 14.300.000 57 Đặt mua
13 iTelecom 0877.988.298 740.000 66 Đặt mua
14 iTelecom 0878.391.966 789.000 57 Đặt mua
15 iTelecom 0879.758.815 799.000 58 Đặt mua
16 iTelecom 0877.188.878 789.000 62 Đặt mua
17 iTelecom 0878.383.078 889.000 52 Đặt mua
18 iTelecom 0878.391.900 789.000 45 Đặt mua
19 iTelecom 0878.393.984 740.000 59 Đặt mua
20 iTelecom 0878.903.479 740.000 55 Đặt mua
21 iTelecom 0878.383.234 910.000 46 Đặt mua
22 iTelecom 08770.666.36 789.000 49 Đặt mua
23 iTelecom 0878.390.579 789.000 56 Đặt mua
24 iTelecom 0879.799.839 889.000 69 Đặt mua