Sim Lục Quý 1 Đầu Số 08

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0567.282.818 700.000 47 Đặt mua
2 Gmobile 0598.1999.36 630.000 59 Đặt mua
3 Vietnamobile 0587.78.33.78 980.000 56 Đặt mua
4 Vietnamobile 0587.83.83.89 2.280.000 59 Đặt mua
5 Vietnamobile 0584.83.1990 980.000 47 Đặt mua
6 Vietnamobile 0589.212.779 700.000 50 Đặt mua
7 Vietnamobile 0587.68.05.68 700.000 53 Đặt mua
8 Vietnamobile 0564.10.1972 980.000 35 Đặt mua
9 Vietnamobile 0587.65.1977 980.000 55 Đặt mua
10 Vietnamobile 0584.83.00.83 980.000 39 Đặt mua
11 Vietnamobile 058.9999.443 980.000 60 Đặt mua
12 Vietnamobile 058.99955.03 560.000 53 Đặt mua
13 Vietnamobile 0566.795.368 700.000 55 Đặt mua
14 Vietnamobile 0566.72.7774 630.000 51 Đặt mua
15 Vietnamobile 058.9999.342 840.000 58 Đặt mua
16 Vietnamobile 0589.067.668 630.000 55 Đặt mua
17 Gmobile 0598.1998.30 600.000 52 Đặt mua
18 Vietnamobile 0563.622.838 600.000 43 Đặt mua
19 Vietnamobile 058.99955.37 600.000 60 Đặt mua
20 Vietnamobile 0583.185.886 600.000 52 Đặt mua
21 Vietnamobile 0566.75.7557 700.000 53 Đặt mua
22 Vietnamobile 0564.0990.79 700.000 49 Đặt mua
23 Vietnamobile 0584.86.28.86 700.000 55 Đặt mua
24 Vietnamobile 0587.884.883 700.000 59 Đặt mua