Sim Lục Quý 1 Đầu Số 08

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0798.68.9595 1.600.000 66 Đặt mua
2 Mobifone 0703.11.8866 8.900.000 40 Đặt mua
3 Mobifone 07.69.69.69.03 2.500.000 55 Đặt mua
4 Mobifone 0797.17.1881 850.000 49 Đặt mua
5 Mobifone 078.666.999.7 3.900.000 67 Đặt mua
6 Mobifone 0797.17.2020 900.000 35 Đặt mua
7 Mobifone 07.69.69.69.34 1.800.000 59 Đặt mua
8 Mobifone 078.345.6699 3.900.000 57 Đặt mua
9 Mobifone 078.666.3377 2.900.000 53 Đặt mua
10 Mobifone 0783.22.3535 1.000.000 38 Đặt mua
11 Mobifone 089.887.4334 1.000.000 54 Đặt mua
12 Mobifone 079.444.2266 2.300.000 44 Đặt mua
13 Mobifone 0703.22.55.33 2.100.000 30 Đặt mua
14 Mobifone 0703.32.1616 950.000 29 Đặt mua
15 Mobifone 0703.11.9696 1.700.000 42 Đặt mua
16 Viettel 098.979.4411 3.400.000 52 Đặt mua
17 Mobifone 0703.11.88.44 1.700.000 36 Đặt mua
18 Mobifone 07.68.68.68.01 4.500.000 50 Đặt mua
19 Mobifone 079.222.0111 2.500.000 25 Đặt mua
20 Mobifone 0898.87.9559 1.500.000 68 Đặt mua
21 Mobifone 079.777.2244 3.500.000 49 Đặt mua
22 Mobifone 078.333.5225 1.150.000 38 Đặt mua
23 Mobifone 0898.87.1414 800.000 50 Đặt mua
24 Mobifone 079.345.0990 850.000 46 Đặt mua