Sim Lục Quý 1 Đầu Số 09

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0587.8868.79 1.250.000 66 Đặt mua
2 Vietnamobile 0587.88.1998 1.250.000 63 Đặt mua
3 Vietnamobile 0564.119.339 1.680.000 41 Đặt mua
4 Vietnamobile 0583.81.2008 980.000 35 Đặt mua
5 Vietnamobile 0566.35.9559 700.000 53 Đặt mua
6 Gmobile 0598.1999.04 630.000 54 Đặt mua
7 Gmobile 0598.1998.20 600.000 51 Đặt mua
8 Vietnamobile 0585.788.277 600.000 57 Đặt mua
9 Vietnamobile 0584.817.868 630.000 55 Đặt mua
10 Vietnamobile 0587.844.788 600.000 59 Đặt mua
11 Gmobile 0598.1998.41 600.000 54 Đặt mua
12 Vietnamobile 0563.39.0368 630.000 43 Đặt mua
13 Gmobile 05.993.999.57 770.000 65 Đặt mua
14 Vietnamobile 0564.117.112 630.000 28 Đặt mua
15 Vietnamobile 0566.414.434 600.000 37 Đặt mua
16 Vietnamobile 0566.39.2268 700.000 47 Đặt mua
17 Vietnamobile 0584.26.08.89 630.000 50 Đặt mua
18 Vietnamobile 0566.747.668 700.000 55 Đặt mua
19 Vietnamobile 0587.848.368 980.000 57 Đặt mua
20 Vietnamobile 0587.68.3639 700.000 55 Đặt mua
21 Vietnamobile 0587.57.39.57 630.000 56 Đặt mua
22 Vietnamobile 0583.83.6768 700.000 54 Đặt mua
23 Vietnamobile 0586.677.168 700.000 54 Đặt mua
24 Vietnamobile 0567.269.239 630.000 49 Đặt mua