Sim Lục Quý 1 Đầu Số 09

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 09.6116.0011 5.700.000 25 Đặt mua
2 Viettel 0961.86.5050 2.200.000 40 Đặt mua
3 Viettel 0975.322222 250.000.000 34 Đặt mua
4 Viettel 0971.60.6600 4.000.000 35 Đặt mua
5 Viettel 0961.51.3030 1.700.000 28 Đặt mua
6 Viettel 09.8118.7070 7.900.000 41 Đặt mua
7 Viettel 09.8118.0077 5.700.000 41 Đặt mua
8 Viettel 0971.19.0303 1.600.000 33 Đặt mua
9 Viettel 0981.61.3030 2.900.000 31 Đặt mua
10 Viettel 0961.01.0011 5.700.000 19 Đặt mua
11 Viettel 09.8118.0202 7.900.000 31 Đặt mua
12 Viettel 0983.333.111 85.000.000 32 Đặt mua
13 Viettel 09.7117.8484 3.500.000 49 Đặt mua
14 Viettel 0961.81.3030 1.700.000 31 Đặt mua
15 Viettel 0981.44.5151 2.100.000 38 Đặt mua
16 Viettel 0981.72.7722 4.000.000 45 Đặt mua
17 Viettel 096.123.0077 5.700.000 35 Đặt mua
18 Viettel 097.123.0303 6.090.000 28 Đặt mua
19 Viettel 0961.89.7070 1.600.000 47 Đặt mua
20 Viettel 096.123.5522 4.000.000 35 Đặt mua
21 Viettel 0971.77.0202 2.500.000 35 Đặt mua
22 Viettel 09.8118.0505 7.300.000 37 Đặt mua
23 Viettel 0971.55.0202 2.500.000 31 Đặt mua
24 Viettel 09.7117.3434 5.300.000 39 Đặt mua