Sim Lục Quý 1 Đầu Số 09

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 09.7117.5050 6.400.000 35 Đặt mua
2 Mobifone 0783.331.555 5.800.000 40 Đặt mua
3 Mobifone 079.777.111.7 5.800.000 47 Đặt mua
4 Mobifone 079.222.3.555 5.900.000 40 Đặt mua
5 Mobifone 079.8887.555 5.500.000 62 Đặt mua
6 Mobifone 07.68.68.68.57 5.500.000 61 Đặt mua
7 Viettel 097.123.0303 6.090.000 28 Đặt mua
8 Mobifone 07.67.67.67.12 6.500.000 49 Đặt mua
9 Viettel 09.7117.3434 5.300.000 39 Đặt mua
10 Mobifone 0792.55.88.66 9.500.000 56 Đặt mua
11 Mobifone 07.68.68.68.13 5.500.000 53 Đặt mua
12 Mobifone 0798.99.33.55 5.500.000 58 Đặt mua
13 Viettel 09.8118.0077 5.700.000 41 Đặt mua
14 Mobifone 079.777.888.7 8.900.000 68 Đặt mua
15 Viettel 09.8118.0202 7.900.000 31 Đặt mua
16 Viettel 0971.61.6611 6.400.000 38 Đặt mua
17 Mobifone 07.67.67.67.04 7.700.000 50 Đặt mua
18 Viettel 097.123.0202 7.900.000 26 Đặt mua
19 Vinaphone 0915.77.00.55 7.500.000 39 Đặt mua
20 Mobifone 07.68.68.68.12 6.500.000 52 Đặt mua
21 Mobifone 078.34567.39 8.800.000 52 Đặt mua
22 Viettel 097.123.9955 5.700.000 50 Đặt mua
23 Viettel 09.6116.2277 5.700.000 41 Đặt mua
24 Mobifone 0789.91.8668 6.900.000 62 Đặt mua