Sim Lục Quý 1 Đầu Số 09

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0789.86.3535 1.500.000 54 Đặt mua
2 Mobifone 0789.92.4488 1.100.000 59 Đặt mua
3 Mobifone 0798.85.8998 1.800.000 71 Đặt mua
4 Mobifone 07.9779.8877 1.700.000 69 Đặt mua
5 Mobifone 0783.22.7676 1.000.000 48 Đặt mua
6 Mobifone 078.345.4477 1.300.000 49 Đặt mua
7 Viettel 097.111.4141 6.400.000 29 Đặt mua
8 Mobifone 07.9779.45.45 1.300.000 57 Đặt mua
9 Mobifone 0708.69.7887 980.000 60 Đặt mua
10 Mobifone 0898.87.3355 1.000.000 56 Đặt mua
11 Mobifone 0776.79.19.79 4.900.000 62 Đặt mua
12 Mobifone 0797.17.2828 1.700.000 51 Đặt mua
13 Mobifone 07.67.67.67.40 3.600.000 50 Đặt mua
14 Viettel 097.123.0505 7.300.000 32 Đặt mua
15 Mobifone 0708.65.3737 850.000 46 Đặt mua
16 Mobifone 078.666.2992 1.500.000 55 Đặt mua
17 Mobifone 079.888.999.1 10.500.000 68 Đặt mua
18 Viettel 0971.16.0505 1.700.000 34 Đặt mua
19 Mobifone 0703.32.9696 900.000 45 Đặt mua
20 Mobifone 070.333.2772 950.000 34 Đặt mua
21 Mobifone 0786.77.99.00 2.250.000 53 Đặt mua
22 Mobifone 0784.33.3993 1.700.000 49 Đặt mua
23 Mobifone 079.777.555.9 4.050.000 61 Đặt mua
24 Mobifone 0783.225.222 2.150.000 33 Đặt mua