Sim Lục Quý 2 Đầu Số 05

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 07.67.67.67.75 5.600.000 58 Đặt mua
2 Mobifone 07.85.85.85.66 8.800.000 58 Đặt mua
3 Viettel 0961.07.0077 5.700.000 37 Đặt mua
4 Mobifone 078.555.9595 6.700.000 58 Đặt mua
5 Mobifone 07.67.67.67.85 7.800.000 59 Đặt mua
6 Viettel 096.123.0077 5.700.000 35 Đặt mua
7 Viettel 09.6116.5050 6.400.000 33 Đặt mua
8 Mobifone 070.868.2345 5.800.000 43 Đặt mua
9 Mobifone 079.777.333.7 8.300.000 53 Đặt mua
10 Mobifone 0789.92.8668 6.800.000 63 Đặt mua
11 Viettel 097.111.4141 6.400.000 29 Đặt mua
12 Viettel 096.111.4141 6.400.000 28 Đặt mua
13 Mobifone 078677.6668 5.500.000 61 Đặt mua
14 Mobifone 0703.22.6886 5.500.000 42 Đặt mua
15 Mobifone 0898.884.777 7.000.000 66 Đặt mua
16 Mobifone 078.368.7779 5.800.000 62 Đặt mua
17 Mobifone 079.222.3.555 5.900.000 40 Đặt mua
18 Mobifone 07.67.67.67.94 5.000.000 59 Đặt mua
19 Viettel 096.123.0202 7.900.000 25 Đặt mua
20 Viettel 09.7117.2525 7.900.000 39 Đặt mua
21 Mobifone 0789.91.8668 6.900.000 62 Đặt mua
22 Mobifone 07.68.68.68.71 5.500.000 57 Đặt mua
23 Mobifone 07.68.68.68.49 5.500.000 62 Đặt mua
24 Mobifone 070.333.777.8 5.800.000 45 Đặt mua