Sim Lục Quý 2 Đầu Số 05

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 070.333.555.6 4.000.000 37 Đặt mua
2 Mobifone 0703.11.2929 1.200.000 34 Đặt mua
3 Mobifone 0783.22.99.11 2.000.000 42 Đặt mua
4 Mobifone 079.444.7171 1.300.000 44 Đặt mua
5 Mobifone 078.666.1331 1.200.000 41 Đặt mua
6 Mobifone 079.345.3355 1.500.000 44 Đặt mua
7 Mobifone 078.34567.56 2.250.000 51 Đặt mua
8 Mobifone 0708.33.66.44 1.800.000 41 Đặt mua
9 Viettel 0981.61.3030 2.900.000 31 Đặt mua
10 Mobifone 078.666.333.5 1.750.000 47 Đặt mua
11 Mobifone 078.666.7722 2.900.000 51 Đặt mua
12 Mobifone 079.4447.222 2.250.000 41 Đặt mua
13 Mobifone 0783.225.222 2.150.000 33 Đặt mua
14 Mobifone 0898.869.777 5.500.000 69 Đặt mua
15 Mobifone 0765.88.5858 3.300.000 60 Đặt mua
16 Mobifone 070.888.666.5 3.800.000 54 Đặt mua
17 Mobifone 0783.53.5533 1.000.000 42 Đặt mua
18 Mobifone 078.357.7700 700.000 44 Đặt mua
19 Mobifone 0898.87.1221 1.000.000 46 Đặt mua
20 Mobifone 07.69.69.69.13 1.800.000 56 Đặt mua
21 Mobifone 078.333.222.8 2.310.000 38 Đặt mua
22 Mobifone 070.333.888.3 8.800.000 43 Đặt mua
23 Mobifone 070.333.666.0 1.500.000 34 Đặt mua
24 Mobifone 0798.18.3737 1.000.000 53 Đặt mua