Sim Lục Quý 2 Đầu Số 05

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 092.186.7777 105.000.000 54 Đặt mua
2 Vietnamobile 0926.551.444 1.040.000 40 Đặt mua
3 Vietnamobile 0928.00.87.87 1.240.000 49 Đặt mua
4 Vietnamobile 0926.47.78.78 2.740.000 58 Đặt mua
5 Vietnamobile 0926.077.444 1.040.000 43 Đặt mua
6 Vietnamobile 0928.04.08.08 2.240.000 39 Đặt mua
7 Vietnamobile 0926.30.03.03 2.740.000 26 Đặt mua
8 Vietnamobile 0926.22.99.00 2.240.000 39 Đặt mua
9 Vietnamobile 0926.00.41.41 940.000 27 Đặt mua
10 Vietnamobile 0926.00.77.88 16.000.000 47 Đặt mua
11 Vietnamobile 0926.65.00.33 629.000 34 Đặt mua
12 Vietnamobile 0926.22.84.84 840.000 45 Đặt mua
13 Vietnamobile 0926.21.01.01 1.240.000 22 Đặt mua
14 Vietnamobile 0926.00.51.51 840.000 29 Đặt mua
15 Vietnamobile 0926.322.000 1.440.000 24 Đặt mua
16 Vietnamobile 0926.06.01.01 1.740.000 25 Đặt mua
17 Vietnamobile 0926.22.71.71 1.040.000 37 Đặt mua
18 Vietnamobile 0926.11.00.66 2.740.000 31 Đặt mua
19 Vietnamobile 0928.59.49.49 1.740.000 59 Đặt mua
20 Vietnamobile 0926.17.57.57 2.240.000 49 Đặt mua
21 Vietnamobile 0926.22.30.30 1.240.000 27 Đặt mua
22 Vietnamobile 0926.19.15.15 1.440.000 39 Đặt mua
23 Vietnamobile 0928.00.88.55 2.440.000 45 Đặt mua
24 Vietnamobile 0928.01.31.31 840.000 28 Đặt mua