Sim Lục Quý 2 Đầu Số 09

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0589.979.919 700.000 66 Đặt mua
2 Gmobile 0598.1998.41 600.000 54 Đặt mua
3 Vietnamobile 0583.82.6368 770.000 49 Đặt mua
4 Vietnamobile 0584.84.84.92 840.000 52 Đặt mua
5 Vietnamobile 0584.86.2239 630.000 47 Đặt mua
6 Vietnamobile 0589.866.887 630.000 65 Đặt mua
7 Gmobile 0598.1997.75 600.000 60 Đặt mua
8 Vietnamobile 0583.13.19.13 630.000 34 Đặt mua
9 Vietnamobile 0589.82.3386 600.000 52 Đặt mua
10 Vietnamobile 0585.788.277 600.000 57 Đặt mua
11 Vietnamobile 0587.75.2009 980.000 43 Đặt mua
12 Vietnamobile 0564.083.089 600.000 43 Đặt mua
13 Vietnamobile 0583.17.5568 630.000 48 Đặt mua
14 Vietnamobile 0563.319.168 700.000 42 Đặt mua
15 Vietnamobile 0584.83.77.83 980.000 53 Đặt mua
16 Vietnamobile 0587.85.85.39 700.000 58 Đặt mua
17 Vietnamobile 0564.09.1996 980.000 49 Đặt mua
18 Vietnamobile 0564.1177.37 600.000 41 Đặt mua
19 Vietnamobile 0564.113.778 600.000 42 Đặt mua
20 Vietnamobile 0589.26.11.98 630.000 49 Đặt mua
21 Vietnamobile 0587.88.1990 1.250.000 55 Đặt mua
22 Gmobile 0598.1999.34 630.000 57 Đặt mua
23 Vietnamobile 0584.25.03.68 630.000 41 Đặt mua
24 Vietnamobile 0566.769.779 1.250.000 62 Đặt mua