Sim Lục Quý 2 Đầu Số 09

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0798.99.33.55 5.500.000 58 Đặt mua
2 Mobifone 0703.1.13579 8.000.000 36 Đặt mua
3 Mobifone 07.68.68.68.42 5.500.000 55 Đặt mua
4 Viettel 098.123.4040 5.590.000 31 Đặt mua
5 Mobifone 07.68.68.68.15 5.000.000 55 Đặt mua
6 Mobifone 07.68.68.68.26 5.000.000 57 Đặt mua
7 Mobifone 076.45678.39 8.000.000 55 Đặt mua
8 Mobifone 079.777.333.7 8.300.000 53 Đặt mua
9 Mobifone 07.67.67.67.84 6.800.000 58 Đặt mua
10 Viettel 097.111.4141 6.400.000 29 Đặt mua
11 Viettel 0961.777.373 6.600.000 50 Đặt mua
12 Mobifone 0898.869.777 5.500.000 69 Đặt mua
13 Viettel 096.111.4141 6.400.000 28 Đặt mua
14 Mobifone 07.68.68.68.87 5.500.000 64 Đặt mua
15 Mobifone 076.567.6886 7.900.000 59 Đặt mua
16 Mobifone 07.8999.2555 8.500.000 59 Đặt mua
17 Mobifone 07.68.68.68.41 5.500.000 54 Đặt mua
18 Mobifone 07.68.68.68.12 6.500.000 52 Đặt mua
19 Mobifone 07.68.68.68.31 7.900.000 53 Đặt mua
20 Mobifone 07.67.67.67.35 5.900.000 54 Đặt mua
21 Mobifone 07.68.68.68.46 5.500.000 59 Đặt mua
22 Viettel 09.6116.4141 5.300.000 33 Đặt mua
23 Mobifone 07.6868.7575 5.800.000 59 Đặt mua
24 Mobifone 078.555.9595 6.700.000 58 Đặt mua