Sim Lục Quý 2 Đầu Số 09

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0708.69.7676 900.000 56 Đặt mua
2 Mobifone 089.888.0220 1.700.000 45 Đặt mua
3 Mobifone 078.333.000.9 1.900.000 33 Đặt mua
4 Mobifone 079.345.9922 1.100.000 50 Đặt mua
5 Mobifone 078.333.1313 2.050.000 32 Đặt mua
6 Mobifone 0703.22.00.11 2.300.000 16 Đặt mua
7 Mobifone 079.222.1414 1.600.000 32 Đặt mua
8 Mobifone 078.333.999.6 2.300.000 57 Đặt mua
9 Mobifone 078.3337.222 2.900.000 37 Đặt mua
10 Mobifone 079.7778.555 4.800.000 60 Đặt mua
11 Mobifone 0784.58.88.99 3.300.000 66 Đặt mua
12 Mobifone 078.666.0550 1.000.000 43 Đặt mua
13 Mobifone 0708.64.8998 1.000.000 59 Đặt mua
14 Viettel 0971.35.2277 1.700.000 43 Đặt mua
15 Mobifone 070.888.777.5 1.890.000 57 Đặt mua
16 Mobifone 078.34567.56 2.250.000 51 Đặt mua
17 Mobifone 0703.17.6699 1.000.000 48 Đặt mua
18 Mobifone 0704.45.8181 1.200.000 38 Đặt mua
19 Mobifone 078.333.999.8 3.500.000 59 Đặt mua
20 Mobifone 078.666.3232 1.600.000 43 Đặt mua
21 Mobifone 0798.58.5566 1.200.000 59 Đặt mua
22 Mobifone 0703.88.7272 1.000.000 44 Đặt mua
23 Mobifone 0898.87.1414 800.000 50 Đặt mua
24 Mobifone 079.444.6060 13.000.000 40 Đặt mua