Sim Lục Quý 2 Giữa

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 081.222222.7 30.000.000 28 Đặt mua
2 Vinaphone 08.222222.64 14.000.000 30 Đặt mua
3 Vinaphone 08222222.50 16.900.000 25 Đặt mua
4 Vinaphone 08.222222.80 99.000.000 28 Đặt mua
5 Vinaphone 08.222222.67 23.000.000 33 Đặt mua
6 Vinaphone 08.22222252 60.000.000 27 Đặt mua
7 Vinaphone 08.22222242 39.000.000 26 Đặt mua
8 Vinaphone 08.222222.55 68.000.000 30 Đặt mua
9 Vinaphone 08.22222239 99.000.000 32 Đặt mua
10 Vinaphone 08.22222221 139.000.000 23 Đặt mua
11 Vinaphone 08.222222.59 25.000.000 34 Đặt mua
12 Vinaphone 08.22222211 50.000.000 22 Đặt mua
13 Vinaphone 08.222222.96 50.000.000 35 Đặt mua
14 Vinaphone 08.222222.97 50.000.000 36 Đặt mua
15 Vinaphone 08.222222.94 50.000.000 33 Đặt mua
16 Vinaphone 08.222222.95 50.000.000 34 Đặt mua
17 Vinaphone 08.22222212 60.000.000 23 Đặt mua
18 Vinaphone 08.22222291 50.000.000 30 Đặt mua
19 Vinaphone 08.22222200 39.000.000 20 Đặt mua
20 Vinaphone 08.222222.85 50.000.000 33 Đặt mua
21 Vinaphone 08.222222.93 50.000.000 32 Đặt mua
22 Vinaphone 08.222222.84 50.000.000 32 Đặt mua
23 Vinaphone 08.222222.87 50.000.000 35 Đặt mua
24 Vinaphone 08.222222.83 60.000.000 31 Đặt mua
25 Vinaphone 08.222222.90 50.000.000 29 Đặt mua
26 Vinaphone 0822.222.268 178.000.000 34 Đặt mua
27 Vinaphone 08.222222.81 50.000.000 29 Đặt mua
28 Vinaphone 08.222222.79 179.000.000 36 Đặt mua
29 Vinaphone 08.22222244 39.000.000 28 Đặt mua
DMCA.com Protection Status